Memoriál Ludvíka Daňka - mezinárodní mítink

hlavička1

Pořadatel

Technicky zajišťuje AC Turnov a Město Turnov, pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, Českého olympijského výboru a Českého atletického svazu

Datum

23.05.2023

Místo

Turnov (Atletický stadion - Skálova 207, Turnov 51101 )

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Libor Dinga 734 693 832 ldinga@atletika.cz
Ředitel závodu Svobodová Jana 724 022 275 j.svob@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Jaromír Dědeček
Technický ředitel Mikeš Pavel 775 646 487 mikes.stadion@seznam.cz
Hlasatel Škorpil Štěpán, Přibáň Jaroslav
Lékař ZZS LK 724 579 721 tronickova@zzslk.cz
Režie Pavel Průša
Vedoucí ceremoniálu Nováková Vlasta 723 575 039
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o. 608 884 612 blazej@onlinesystem.cz
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o. 608 884 612 balzej@onlinesystem.cz

Startují

ročníky 1933 - 2008
ročníky 1933 - 2008

Soutěže

Muži 100 m, 300 m, 800 m, 400m p 91,4, 4x100 m, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 300 m, 800 m, 100m p 83,8, 4x100 m, tyč, dálka

Technická ustanovení

Základní výšku ve skoku o tyči určí technický delegát na základě přihlášek.

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Vyhlašován bude vždy jen vítěz, v disku prvních 6 a ve LKAS první 3 štafety 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově zázemí stadionu (1. patro) 

Startovné

startovné 200 Kč pro předem přihlášené starty (štafety startovné neplatí)

Přihláška v den závodu 400 Kč (pouze doplnění startovního pole), nejpozději 60min. před zahájením disciplíny.

Přihlášky

V termínu od 15. 5. do 18. 5. 2023 (23.59 hod.). Přihlásit závodníky ČR lze pouze prostřednictvím oddílů přes atletickou kancelář ČAS: www.atletika.cz. 

Výběr startujících bude proveden v pátek 19. 5. 2023 a zveřejněn na stránkách: www.atletika.cz, http://memorial-ludvika-danka.acturnov.com

Zahraniční závodníky přihlašujte do středy 17.5. 2023 přes manažera mítinku – Pavel Tunka tunkapa@seznam.cz

Výdej startovních čísel a úhrada startovného budou ukončeny vždy 60 min. před zahájením disciplíny! Nutné z důvodu vytvoření finálních startovních listin.
 

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 23.5.2023 od 13.00 hod. v kanceláři u hlavního vchodu. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlé sportovní hale, eventuálně v parčíku přes ulici. Prosíme o dodržování maximální bezpečnosti při závodech.

Nedodržení tohoto bezpečnostního opatření bude potrestáno vyloučením závodníka ze soutěže. Pořadatelé věří, že všichni závodníci toto opatření pochopí a budou ho respektovat. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v technické budově (oranžová budova u startu na 100m). 

 

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v technické budově (oranžová budova u startu na 100m. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli  u svolavatelny.
15-20 min. - před zahájením běžeckých disciplín, 25-30 min. - před zahájením technických disciplín

 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v halvní budově zázemí stadionu (hlavním vchodem vlevo), a to pro závodníky šatny č. 1,3,4 a pro závodnice šatny č.2,6 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru pod tribunou, vedle hlavního vchodu. 
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšku a zvyšování ve skoku o tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru pod tribunou, vedle hlavního vchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v budově zázemí stadionu (hlavní vchod vlevo) šatna č.5

 

Zdravotní služba

Zdravotní služba zajištěna posádkou - Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, po celou dobu závodu.

Časový pořad

úterý, 23.5.2023

Čas Disciplíny
15:00 vrh koulí osobností
15:10 100m p 83,8 Ž
15:20 4x100 m M
15:30 4x100 m Ž
15:35 dálka Ž
15:45 smíšená žákovská štafeta LKAS 8x200m
16:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
16:15 100 m Ž Finále
16:20 tyč Ž
16:30 disk 2kg M
16:50 100 m M Rozběh
17:15 dálka M
17:20 400m p 91,4 M
17:35 100 m M Finále
17:40 koule 7,26kg M
17:45 1. blok vyhlašování
18:00 300 m Ž
18:15 300 m M
18:30 oštěp 800g M
18:35 800 m Ž
18:50 800 m M
19:15 2. blok vyhlašování
19:20 tombola

Stravování

V areálu stadionu.

Další informace

za umístění na prvních čtyřech místech (ve všech individuálních disciplínách kromě: hod diskem mužů, vrh koulí žen a štafety 4 x 100 m)
- finanční odměna ve výši:

1.místo - 5. 000,- Kč, 2.místo - 3. 000,- Kč, 3.místo - 2. 000,- Kč, 4.místo - Kč 1. 000,-

Vyplacení odměn za umístění v plné výši je podmíněno splněním výkonostního "A" limitu. Při nesplnění "A" limitu je finanční odměna krácena o 50% .

(limit "A" uveřejněn na stránkách pořadatele)

Bonus za splnění A lim itu na MS 2023 Budapešť – 7.000 Kč (pouze   závodníci ČR)

Vyplacen bude vyšší dosažený bonus.

Memoriálové disciplíny: disk - Memoriál Ludvíka Daňka, 800m - Memoriál Antonína Lederera a Jaroslava Kašpárka, 400m př. - Memoriál Michala Kobosila, oštěp - Memoriál Antonína Koška, tyč - Memoriál Františka Svobody, štafety 8x200 (žactvo) - Memoriál Karla Koláře. 

Kontakty pro závodníky a manažery: AC Turnov, z.s.- atletika, Skálova 207, 511 01 Turnov, http://acturnov.com/, ac.turnov@seznam.cz   

Svobodová Jana (manažeři závodníků) – ředitel mítinku

+420 724 022 275, ac.turnov@seznam.cz

Tunka Pavel – manažer mítinku

+420 702 078 119, tunkapa@seznam.cz

Přihlásit lze pouze přes atletickou kancelář ČAS: www.atletika.cz

Prosíme o maximální dodržování bezpečnosti při závodech.

patička