2. kolo extraligy mužů a žen

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub AK ŠKODA Plzeň.

Datum

27.05.2023

Místo

Plzeň (Vejprnická 1253/36)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Miloslav Plašil
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Jiří Březina
Řídící soutěže družstev Mgr. Iva Machová PhD.(ženy), Ing. Ondřej Veverka (muži)
Hlasatel Mgr. Josef Kožnar, Kateřina Nekolná
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 1933 - 2009
ročníky 1933 - 2009

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, 10km chůze
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, 10km chůze

Technická ustanovení

Technická porada
Proběhne v 8:30 v zasedací místnosti v hlavní tribuně stadionu. Technické porady se zúčastní vždy jeden vedoucí každého zúčastněného družstva, ředitel závodu, technický ředitel, hlavní rozhodčí a řídící soutěže. 
Řídící soutěže oznámí počty startujících v jednotlivých disciplínách. 
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.
Na technické poradě budou stanoveny základní výšky a zvyšování. 

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Ve všech technických ustanoveních platí Soutěžní řád družstev.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude umístěna na hlavní tribuně stadionu v prostoru cíle a bude označena.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.5. do 25.5. 2023 do 20,00 hod.

Výdej startovních čísel

Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno na prsou, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku o tyči jedno startovní číslo libovolně.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž k rozcvičování lze využít tunel a vrhačskou loučku přilehlou ke stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti V hlavní tribuně, cca na startu 50m. 

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na hlavním stadionu u startu na 100m.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže viz minutový časový pořad v příloze.

Šatny

Šatny jsou k dispozici a budou označeny. Slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za případné ztráty.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostorách rozcvičovacího stadionu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně hlavního stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 27.5.2023

Čas Disciplíny
08:55 5000 m Ž
09:20 5000 m M
10:10 kladivo 7,26kg M
11:10 tyč Ž
11:20 100m p 83,8 Ž
11:35 dálka M
11:40 110m p 106,7 M kladivo 4kg Ž
12:00 100 m Ž výška M
12:15 100 m M
12:30 Začátek hlavního programu Slavnostní zahájení
12:35 800 m Ž
12:50 800 m M
13:10 400 m Ž koule 4kg Ž
13:15 disk 2kg M
13:25 400 m M dálka Ž
13:40 100 m Ž Finále
13:45 výška Ž
13:55 100 m M Finále
14:20 400m p 76,2 Ž Finále
14:25 disk 1kg Ž
14:35 400m p 91,4 M
14:40 tyč M
14:55 trojskok M
15:00 3000m p 76,2 Ž
15:20 3000m p 91,4 M
15:40 200 m Ž oštěp 800g M
16:00 200 m M
16:25 1500 m Ž
16:35 trojskok Ž
16:40 1500 m M
16:55 4x100 m Ž
17:00 koule 7,26kg M
17:10 oštěp 600g Ž
17:15 4x100 m M
17:25 4x400 m Ž
17:45 4x400 m M
18:10 Vyhlášení výsledků
20:00 10km chůze Ž
21:00 10km chůze M

Stravování

Občerstvení bude zajištěno ve stáncích a v café bomba v areálu stadionu.

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování, pro veřejnost a závodníky bude zajištěno u učiliště.

Akreditace, vstupenky

Výdej akreditací pro závodníky a členy výprav bude probíhat na technické poradě. 
Tribuna na sezení je vyprodána. 

Vstupenky k prodeji na místě pouze na stání! Cena vstupenky je 100 kč,-. Při větším počtu objednání předem na atletikavstupenky@seznam.cz

 

Další informace

Ubytování pořadatel nezajišťuje.

planek areal, 2. kolo 2023