Mistrovství Čech družstev juniorů a juniorek, skupina A

Znak

Pořadatel

Technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

09.09.2023

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Jaromír Odvárka
Hlavní rozhodčí
Mgr. Bc. Rudolf Mastík
Technický ředitel
Bc. Petr Karlický
Řídící soutěže družstev
Petr Dubský - junioři a Martin Smetana - juniorky
Časomíru zajišťuje
Jakub Novotný
Výsledky zpracoval
Mgr. Kristina Brázdová, MSc., a Valerie Janků

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Zúčastněná družstva

V kategoriích juniorů i juniorek mají právo startu první 3 družstva z krajské soutěže Prahy, první 2 družstva z krajských soutěží Jihočeského kraje a Plzeňského kraje a vítězové krajských soutěží Karlovarského kraje a Kraje Vysočina.

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 99,1, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Závodí se podle Soutěžního řádu družstev (Příloha ke směrnici ČAS č. 3/2023, ve znění Směrnice ČAS č. 6/2023) a Pravidel atletiky.

Údaje o stadionu

Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, polyuretanové sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok i oštěp.

Kladivo proběhne na vrhačské louce nad atletickým stadionem.

Vstup na stadion

Na závodní ploše atletického stadionu i na vrhačské louce nad atletickým stadionem se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů. Pro sledování tyče, koule a kladiva bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 9:00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Technická porada

Uskuteční se v 9:30 hodin v restauraci na atletickém stadionu a zúčastní se jí ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící pracovníci a 1 vedoucí z každého družstva.

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář akcí“, a to od 28.8.2023 00:00 hodin do 7.9.2023 20:00 hodin.

Prezentace

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m, 1500 m, 3000 m a 3000 m př. a na posledním úseku štafety 4x400 m obdrží u prezentace 1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Rozcvičování

Je povoleno:

- do 12:30 hodin na protilehlé rovince atletického stadionu, s výjimkou doby, kdy zde probíhají běhy na 800 m,

- od 13:30 hodin na vrhačské louce nad atletickým stadionem,

- mimo atletický stadion.

Z bezpečnostních důvodů se nelze rozcvičovat na rovince v horní části tribuny atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu.

Svolavatelna

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Šatny

Budou k dispozici v tribuně atletického stadionu - pro juniory šatny č. 33, 34 a 35 a pro juniorky šatny č. 5, 6 a 7, a slouží pouze k převlečení a osobní hygieně.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu a zveřejňovány na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po vyvěšení výsledků této soutěže v horní části tribuny atletického stadionu (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává písemně podle pravidla 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel doložené vkladem ve výši 500 Kč, a to jury, která se skládá z příslušného řídícího pracovníka, ředitele závodů a hlavního rozhodčího.

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Bude zajištěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

sobota, 9.9.2023

Čas Disciplíny
10:30 tyč Jky dálka Jři kladivo 6kg Jři oštěp 600g Jky
10:45 100 m Jky Rozběh 1
11:00 100 m Jři Rozběh 1
11:15 800 m Jky Běh 1
11:30 800 m Jři Běh 1 výška Jři
11:45 100m p 83,8 Jky Běh 1
12:00 110m p 99,1 Jři Běh 1 dálka Jky kladivo 4kg Jky oštěp 800g Jři
12:15 100 m Jky Finále A
12:30 100 m Jři Finále A
12:45 400 m Jky Běh 1
13:00 400 m Jři Běh 1
13:15 3000m p 76,2 Jky výška Jky tyč Jři
13:35 3000 m Jky trojskok Jři koule 6kg Jři disk 1kg Jky
13:55 3000m p 91,4 Jři
14:15 3000 m Jři
14:35 400m p 76,2 Jky Běh 1
14:50 400m p 91,4 Jři Běh 1
15:05 200 m Jky Běh 1 trojskok Jky koule 4kg Jky disk 1,75kg Jři
15:20 200 m Jři Běh 1
15:35 1500 m Jky
15:50 1500 m Jři
16:05 4x100 m Jky Běh 1
16:20 4x100 m Jři Běh 1
16:35 4x400 m Jky Běh 1
16:50 4x400 m Jři Běh 1

Stravování

V průběhu závodů je možno ke stravování využít restauraci na atletickém stadionu.

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu atletického stadionu zpoplatněn, cena parkovného je 40 Kč za každou započatou hodinu.

Bezplatně lze využít parkoviště pro autobusy v ulici Pod Altánem (mezi atletickým stadionem a bývalou železniční tratí).

Další informace

Všem závodníkům a závodnicím přeji dosažení co nejlepších výkonů a příjemný pobyt v Praze.

Jaromír Odvárka

ředitel závodů