Mistrovství ČR družstev juniorů a juniorek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

23.09.2023

Místo

Plzeň (Vejprnická 1253/36)

Vedoucí činovníci

Předseda OV Michal Černý
Ředitel závodu Ing. Pavel Kovalsky
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Jiří Březina
Řídící soutěže družstev Jiří Kadla, Josef Pšajdl 731 196 274, jirkakadla@gmail.com, jpsajdl@atlas.cz
Časomíru zajišťuje Online system s. r. o.
Výsledky zpracoval Online system s. r.o.

Startují

ročníky 2004 - 2009
ročníky 2004 - 2009

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 99,1, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Pro závodníky a trenéry je na hlavní tribuně vymezen sektor A a D. Sektory B a C jsou placená místa a slouží divákům. Prosíme závodníky, aby zde nesedali a nenechávali tašky atd. Jinak jim je ostraha odnese z těchto míst.

Oficiální trénink v pátek od 12:00 do 20:00.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 9:15 v místnosti v prostoru cíle, viditelně označené. 

Přihlášky

Přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, jména, startovního čísla, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), v sekci "Kalendář akcí“, a to od neděle 17.9.2023 00:01 hodin do čtvrtka 21.9.2023 do 20:00 hodin!

Přihlášky štafet se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (tzv. kartičky).

Starty závodníků, resp. závodnic, v soutěži tzv. „mimo bodování“ nejsou povoleny! Výjimkou budou vložené běhy "kandidátů" na 100 a 200 m, do kterých budou na technické poradě řídícími pracovníky zařazeni závodníci, jež se nevejdou do kvóty závodníků pro soutěž družstev.

Technická porada

Technická porada se uskuteční 1. patře v hlavní tribuně, a to od 09.45 hodin, porady se zúčastní ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící pracovníci a 1 vedoucí z každého družstva.

Prezentace

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat přímo u disciplíny, a to:
běhy 10 min. před startem  a technické disciplíny 15  min před začátkem.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8:15 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Startovní čísla přidělí techničtí delegáti zúčastněným družstvům v zaslaném zpravodaji.

Přihlášky podávejte již s uvedením startovního čísla!!!

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu v atletickém tunelu, na nakloněné rovince. Po ukončení soutěže kladiva také na vrhačské loučce.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti V hlavní tribuně, cca na startu 50m. 

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v atletickém tunelu v prostorách vrhačského sektoru. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v cíli a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy, Chůze 15 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici a budou označeny. Slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za případné ztráty.

Startovní listiny

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři řidící delegát danné kategorie.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří:

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu závodu.

Časový pořad

sobota, 23.9.2023

Čas Disciplíny
10:15 kladivo 4kg Jky Finále kladivo 6kg Jři Finále
11:00 tyč Jky Finále
11:15 100 m Jky Rozběh
11:30 100 m Jři Rozběh dálka Jři Finále
11:45 800 m Jky Běh
11:50 disk 1kg Jky Finále
12:00 800 m Jři Běh
12:15 100m p 83,8 Jky Běh výška Jři Finále
12:30 110m p 99,1 Jři Běh
12:45 100 m Jky Finále koule 4kg Jky Finále
13:00 100 m Jři Finále dálka Jky Finále
13:15 400 m Jky Běh
13:20 disk 1,75kg Jři Finále
13:30 400 m Jři Běh
13:45 3000m p 91,4 Jři Běh
14:00 3000m p 76,2 Jky Běh výška Jky Finále tyč Jři Finále
14:20 3000 m Jky Běh
14:35 3000 m Jři Běh trojskok Jři Finále
14:40 oštěp 800g Jři Finále
14:50 400m p 76,2 Jky Běh
15:05 400m p 91,4 Jři Běh
15:20 200 m Jky Běh
15:35 200 m Jři Běh
15:50 1500 m Jky Běh koule 6kg Jři Finále
16:05 1500 m Jři Běh trojskok Jky Finále oštěp 600g Jky Finále
16:20 4x100 m Jky Běh
16:35 4x100 m Jři Běh
16:50 4x400 m Jky Běh
17:05 4x400 m Jři Běh
17:30 Vyhlášení výsledků

Stravování

Zajištěno v areálu v Bomba Café!

Parkování

Autobusům neni povoleno parkování v areálu stadionu. Parkoviště je určeno pouze pro osobní automobily. Parkování autobusů je možné u účiliště. 

Minutový časový pořad

sobota, 23.9.2023
Start Disciplína M/Ž Fáze Začátek prezentace Konec prezentace Odchod na plochu
10:15 kladivo 6kg Jři Finále 09:15 09:25 09:30
10:15 kladivo 4kg Jky Finále 09:15 09:25 09:30
11:00 tyč Jky Finále 09:45 09:55 10:00
11:15 100 m Jky Rozběh 10:45 10:55 11:00
11:30 100 m Jři Rozběh 11:00 11:10 11:15
11:30 dálka Jři Finále 10:45 10:55 11:00
11:45 800 m Jky Běh 11:15 11:25 11:30
11:50 disk 1kg Jky Finále 11:05 11:15 11:20
12:00 800 m Jři Běh 11:30 11:40 11:45
12:15 100m p 83,8 Jky Běh 11:50 11:55 12:00
12:15 výška Jři Finále 11:30 11:40 11:45
12:30 110m p 99,1 Jři Běh 12:00 12:10 12:15
12:45 100 m Jky Finále 12:15 12:25 12:30
12:45 koule 4kg Jky Finále 12:00 12:10 12:15
13:00 100 m Jři Finále 12:30 12:40 12:45
13:00 dálka Jky Finále 12:15 12:25 12:30
13:15 400 m Jky Běh 12:45 12:55 13:00
13:20 disk 1,75kg Jři Finále 12:35 12:45 12:50
13:30 400 m Jři Běh 13:00 13:10 13:15
13:45 3000m p 91,4 Jři Běh 13:15 13:25 13:30
14:00 3000m p 76,2 Jky Běh 13:30 13:40 13:45
14:00 tyč Jři Finále 12:45 12:55 13:00
14:00 výška Jky Finále 13:15 13:25 13:30
14:20 3000 m Jky Běh 13:55 14:00 14:05
14:35 3000 m Jři Běh 14:05 14:15 14:20
14:35 trojskok Jři Finále 13:50 14:00 14:05
14:40 oštěp 800g Jři Finále 13:55 14:05 14:10
14:50 400m p 76,2 Jky Běh 14:20 14:30 14:35
15:05 400m p 91,4 Jři Běh 14:35 14:45 14:50
15:20 200 m Jky Běh 14:50 15:00 15:05
15:35 200 m Jři Běh 15:05 15:15 15:20
15:50 1500 m Jky Běh 15:20 15:30 15:35
15:50 koule 6kg Jři Finále 15:05 15:15 15:20
16:05 1500 m Jři Běh 15:25 15:35 15:50
16:05 oštěp 600g Jky Finále 15:20 15:30 15:35
16:05 trojskok Jky Finále 15:20 15:30 15:35
16:20 4x100 m Jky Běh 15:50 16:00 16:05
16:35 4x100 m Jři Běh 16:05 16:15 16:20
16:50 4x400 m Jky Běh 16:20 16:30 16:35
17:05 4x400 m Jři Běh 16:35 16:45 16:50
17:30 Vyhlášení výsledků