Mistrovství ČR družstev dorostenců a dorostenek

Logo_AK_ČAS_Mesto_Kraj_malé

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

24.09.2023

Místo

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, Olomouc)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Uhlíř David 737 572 927 daviduhl@post.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Iva Machová
Řídící soutěže družstev Prudký Aleš, Vojtek Lukáš
Lékař ČČK Olomouc
Časomíru zajišťuje Online system, spol. s.r.o blazej@onlinesystem.cz
Výsledky zpracoval Online system, spol. s.r.o blazej@onlinesystem.cz

Startují

ročníky 2006 - 2009
ročníky 2006 - 2009

Mistrovství ČR dorostenců
Uskuteční se jednorázově jako devítiutkání, za účasti prvních 3 družstev z mistrovství Čech, skupina A a B, a prvních 3 družstev z mistrovství Moravy a Slezska, a uspořádá ho Atletický klub Olomouc, a to 24. září 2023 v Olomouci.

Mistrovství ČR dorostenek
Uskuteční se jednorázově jako devítiutkání, za účasti prvních 3 družstev z mistrovství Čech, skupina A a B, a prvních 3 družstev z mistrovství Moravy a Slezska, a uspořádá ho Atletický klub Olomouc, a to 24. září 2023 v Olomouci.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 2000m p 83,8, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 3000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 2000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky a podle soutěžního řádu družstev pro rok 2023.

Základní výšky a zvyšování určí řídící soutěže družstev na technické poradě.

Hod kladivem bude probíhat na vrhačské louce. 

Na závodní ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů!

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 08:30 v kanceláři klubu v 1. patře atletické haly. 

Přihlášky

Přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), v sekci "Kalendář akcí“, a to od neděle 17.9.2023 00:01 hodin do pátku 22.9.2023 do 20:00 hodin!

Přihlášky štafet se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (tzv. kartičky).

Starty závodníků, resp. závodnic, v soutěži tzv. „mimo bodování“ nejsou povoleny! Výjimkou budou vložené běhy "kandidátů" na 100 a 200 m, do kterých budou na technické poradě řídícími pracovníky zařazeni závodníci, jež se nevejdou do kvóty závodníků pro soutěž družstev.

Technická porada:
Technická porada se uskuteční v klubovně v 1. patře atletické haly TJ Lokomotiva Olomouc, a to od 09.30 hodin, porady se zúčastní ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící pracovníci a 1 vedoucí z každého družstva.

Prezentace

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat přímo u disciplíny, a to:
běhy 10 min. před startem  a technické disciplíny 15  min před začátkem.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla přidělí techničtí delegáti zúčastněným družstvům. 

Přihlášky podávejte již s uvedením startovního čísla!!!

 

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží 1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy:
- na prsou (všechny soutěže s výjimkou výšky a tyče),
- na prsou nebo na zádech (výška, tyč).

Startovní čísla budou vydána vedoucím družstev v klubovně Atletického klubu Olomouc v 1. patře atletické haly.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v garáži za cílem (modré vrata).

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1. patře atletické haly a budou označeny. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na nástěnce za cílem a online na webu ČAS www.atletika.cz. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na nástěnce za cílem, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka podává písemně vedoucí družstva do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna pracovníky ČČK Olomouc na začátku hlavní tribuny v prostoru cíle.

Časový pořad

neděle, 24.9.2023

Čas Disciplíny
10:30 tyč Dky kladivo 5kg Dci oštěp 500g Dky chůze 3000m Dky
11:00 dálka Dci chůze 3000m Dci
11:30 100 m Dky Rozběh výška Dci
11:45 100 m Dci Rozběh
12:00 800 m Dky kladivo 3kg Dky oštěp 700g Dci
12:15 800 m Dci
12:30 100m p 76,2-8,5 Dky dálka Dky
12:45 110m p 91,4 Dci
13:00 100 m Dky Finále
13:15 100 m Dci Finále výška Dky
13:30 400 m Dky tyč Dci koule 5kg Dci disk 1kg Dky
13:45 400 m Dci
14:00 2000m p 76,2 Dky trojskok Dci
14:15 2000m p 83,8 Dci
14:30 3000 m Dky
14:45 3000 m Dci
15:00 300m p 76,2 Dky koule 3kg Dky disk 1,5kg Dci
15:15 300m p 83,8 Dci
15:30 200 m Dky trojskok Dky
15:45 200 m Dci
16:00 1500 m Dky
16:15 1500 m Dci
16:30 4x100 m Dky
16:45 4x100 m Dci
17:00 4x400 m Dky
17:15 4x400 m Dci

Parkování

Parkování na parkovišti TJ Lokomotiva Olomouc bude vyhrazeno pouze pro autobusy výprav. Osobní auta mohou parkovat na pakrovišti přilehlého TJ Sokol Olomouc.

P1 - autobusy - Parkoviště TJ Lokomotiva Olomouc
vyhrazeno pouze pro autobusy jednotlivých výprav. Osobní automobily nebudou na parkoviště vpuštěny. 

P2 - osobní auta - Parkoviště TJ Sokol Olomouc
Pro všechny osobní automobily. Nachází se hned za atletickou halou, vjezd z ulice 17. listopadu 1. Parkujte na spodní travnaté ploše (dřívější škvárové hřiště). 

Další informace

Mapa - parkování-web