Mistrovství ČR družstev starších žáků a starších žákyň

Sp4

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření ČAS atletický klub Spartak Praha 4.

Datum

30.09.2023

Místo

Praha - Děkanka (Děkanská vinice I 5/987, Praha 4, 140 00)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Radek Fischer 606712204 rfischer@sp4.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Martin Tipka
Technický ředitel Michal Řežábek
Řídící soutěže družstev Libor Dinga (žáci), Adriana Dvořáková (žákyně)
Hlasatel Ondřej Benda, Tomáš Nakládal
Časomíru zajišťuje On line System s.r.o.
Výsledky zpracoval On line System s.r.o.

Startují

ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,2, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Technická porada se uskuteční v bistru Na dvoustovce.
Porada začíná v 9.30 hodin a zúčastní se jí řídící pracovníci, po jednom vedoucím družstev, ředitel závodu a hlavní rozhodčí nebo jejich zástupci. Vedoucí družstev provedou škrty v předběžné přihlášce a upravený výtisk předají do závodní kanceláře nejpozději do 9.30.

Informace o stadionu
400 m dlouhá šestidráha, 6 drah rovněž na rovince s povrchem polytan, polytanový povrch mají rovněž skokanské sektory a rozběžiště oštěpu. Soutěže v hodu diskem a v hodu kladivem proběhnou na přilehlé vrhačské louce, vrh koulí a hod oštěpem na stadionu.

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící pracovníci podle výkonnosti. Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je umístěna v 1. patře nalevo od schodů.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 18.9.2023 do 28.9.2023 do 20:00.

Prezentace

Oddíly neprovádí přes webové stránky ČAS (http://www.atletika.cz). Před vlastní soutěží provádí vedoucí družstev pouze škrty.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla přidělí řídící pracovníci zúčastněným družstvům v zaslaném zpravodaji.

Startovní čísla zajišťuje ČAS a budou předána na poradě vedoucích. 

Přihlášky podávejte již s uvedením startovního čísla!!!

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží 1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy:
- na prsou (všechny soutěže s výjimkou výšky a tyče),
- na prsou nebo na zádech (výška, tyč).

Rozcvičování

K rozcvičování je možno použít 130 m dlouhou rovinku za tribunou s povrchem z umělé trávy a případně i 50 m dlouhou nakloněnou rovinku s tartanovým povrchem vedle ní.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v prostoru hlavního vchodu do budovy.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí, a to pro závodnice šatny č. 1 a 2 a  pro závodníky šatny č. 3 a 4.

Pořadatel upozorňuje, že neodpovídá za uložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli umístěné u vchodu budovy. Oficiální výsledky budou zveřejněny online na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Jury tvoří: ředitel závodu, hlavní rozhodčí a řídící pracovníci. 

Zdravotní služba

Zdravotní služba je umístěna v 1.patře.

Časový pořad

sobota, 30.9.2023

Čas Disciplíny
10:25 Slavnostní zahájení
10:30 tyč Žky Finále kladivo 4kg Žci Finále oštěp 500g Žky Finále chůze 3000m Žky Finále
10:55 chůze 3000m Žci Finále
11:20 60 m Žky Rozběh
11:40 60 m Žci Rozběh
12:00 800 m Žky Finále výška Žci Finále
12:10 dálka Žky Finále
12:15 800 m Žci Finále
12:30 100m p 76,2-8,2 Žky Finále
12:35 kladivo 3kg Žky Finále
12:55 100m p 83,8 Žci Finále
13:20 60 m Žky Finále
13:30 60 m Žci Finále oštěp 600g Žci Finále
13:40 300 m Žky Finále
14:00 300 m Žci Finále tyč Žci Finále
14:25 1500m p 76,2 Žky Finále
14:35 1500m p 76,2 Žci Finále
14:40 dálka Žci Finále koule 4kg Žci Finále disk 0,75kg Žky Finále
14:45 3000 m Žky Finále
15:00 3000 m Žci Finále výška Žky Finále
15:20 200m p 76,2 Žky Finále
15:40 200m p 76,2 Žci Finále
16:05 150 m Žky Finále
16:25 150 m Žci Finále
16:45 koule 3kg Žky Finále disk 1kg Žci Finále
16:50 1500 m Žky Finále
17:05 1500 m Žci Finále
17:20 4x60 m Žky Finále
17:35 4x60 m Žci Finále
17:50 4x300 m Žky Finále
18:05 4x300 m Žci Finále
18:30 Slavnostní vyhlášení

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v Bistru na dvoustovce.

Parkování

Parkování automobilů je možné o víkendu bez poplatku ve všech zónách v okolí stadionu.

Parkování autobusů bude zajištěno vedle stadionu v ulici Na Hřebenech II. 

Další informace

Jménem Spartaku Praha 4 přejeme všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a příjemný pobyt v Praze.