Krajský pohár družstev přípravek Klášterec n. O.

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Klášterec nad Ohří

Datum

01.10.2022

Místo

Klášterec nad Ohří (Stadion 417, 431 51 Klášterec nad Ohří)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Miroslav Vachuta 776265167
Ředitel závodu Veronika Purmanová

Startují

ročníky 2011 - 2013
ročníky 2011 - 2013

Soutěže

Technická ustanovení

Vedoucí družtva obdrží mailem formulář SOUPISKA

Závodníky napište do soupisky v pořadí, v jakém budou nasazeni do jednotlivých běhů. Pořadí závodníků nelze v průběhu závodu měnit 

V každém běhu poběží vždy 1 závodník za každé družstvo. Vítěz každého běhu získá 3 body, druhý 2 body a třetí jeden bod 

Pokud máte v družstvu méně než 8 závodníků, musíte obsadit vždy od prvního běhu (např. 6 závodníků, obsadíte 1. – 6. běh) 

Každý závodník může nastoupit buď ve skoku nebo hodu, každý má 3 pokusy za sebou.  Boduje se systémem 11 – 9 – 7 – 6 - 5 – 4 – 3 – 2 – 1 

Družstvo může postavit maximálně 4 závodníky na skok a 4 na hod.  Účastníky skoku označte zakroužkováním pořadového čísla před jménem 

První dvě družstva v každé kategorii postupují do krajského finále dne 8.10. 

V případě rovnosti bodů družstev rozhoduje počet prvních míst v běžeckých disciplínách, případně počet druhých míst atd. 

Zahájení soutěží

sobota 1.10. Klášterec nad Ohří 10:00 hodin

Pořadí disciplín

1. sprint 60 metrů (polo vysoký start bez bloku)

2. skok do dálky z místa (vybraní členové družstva 3 pokusy za sebou)

3. autový hod medicinbalem 1 kg (vybraní členové družstva 3 pokusy za sebou)

4. běh na 400 m (společný start z čáry bez bloku)

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na místě na formuláři SOUPISKA