Okresní přebor elévů - okres Děčín

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ASK Děčín

Datum

12.11.2022

Místo

Děčín

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jaroslav Calda 606622413 jaroslav.calda@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Zdeněk Hrnčíř

Startují

ročníky 2011 - 2013
ročníky 2011 - 2013

Závod je určen výhradně pro závodníky Okresu Děčín.

Každá kategorie a disciplíny budou vyhodnoceny zvlášť.

Závodníci startují ve všech disciplínách a navíc je vyhodnocen i víceboj.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši skok z místa, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky skok z místa, plný míč 1kg

Technická ustanovení

Závody proběhnou ve sportovní hale, je nutná sportovní čistá obuv (maratonky) do tělocvičny.

V žádném případě ne tretry!!!!

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly nejpozději do 10.11.2022 do 20:00h na emilovou adresu jaroslav.calda@seznam.cz,

na excelovém formuláři, který si je možno stáhnout z webových stránek ASK Děčín - www.askdecin.cz,.

 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hale, doporučujeme nenechávat cenné věci v šatnách.

Časový pořad

sobota, 12.11.2022

Čas Disciplíny
00:00 Časový pořad je pouze orientační
08:45 25 m letmo - dívky
09:15 25 m letmo - hoši
09:30 skok z místa EleZ Finále
10:00 skok z místa EleH Finále
10:15 plný míč 1kg EleZ Finále
10:40 plný míč 1kg EleH Finále