Krajský přebor v přespolním běhu

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření ÚKAS - AK Most, z.s.

Datum

12.11.2022

Místo

Most (Místo Most – sportovně rekreační areál Benedikt GPS 50.4927578N, 13.6689936E)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Duffek Pavel 603155339 duffino.pavel@seznam.cz
Ředitel závodu Klíma Mojmír 703126094 mojmir.klima@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Milan Rybák
Technický ředitel Parnica Tomáš 604239294 tparnice@seznam.cz

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Dorostenci 2 okruhy
Dorostenky 1 okruh
Atletická přípravka-hoši 1 okruh
Atletická přípravka-dívky 1 okruh
Juniorky 3 okruhy
Junioři 4 okruhy
Muži 4 okruhy
Ženy 3 okruhy
Žáci 1 okruh
Ml. žáci 1 okruh
Ml. žákyně 1 okruh
Žákyně 1 okruh

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závod je zároveň nominačním závodem pro Finále běžeckého poháru mládeže, který proběhne dne 26.11.2022 v Rumburku, jako součást MČR v přespolním běhu. Nominace se týká kategorií mladší žactvo, starší žactvo a dorost. Nominován bude vítěz závodu KP v přespolním běhu a dále další závodník, u kterého bude přihlédnuto vedle umístění v KP v přespolním běhu i na výsledy dosažené v průběhu dráhové sezony na tratích 800m a 1500m (toto hledisko chce respektovat situaci, kdy by se favorizovaný závodník nemohl KP vpřespolním běhu ze závažného důvodu zúčastnit. Nominace bude provedena po skončení závodů - dívky Zdeněk Brůžek a chlapce Zdeněk Bažant - a zveřejněna 13.11.2022.

Délka 1 okruhu = 1,5 km (žlutá) , délka zkráceného okruhu pro přípravku je 650m (červená). 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v prostoru startu a cíle závodu, od 9:00 hodin do 11:00 hod.

Startovné

Startovné, dle Dráhové brožury 2022, kapitola C, čl. IV, bod 8d,  činí 100,-Kč/závodníka. Úhradu startovného je možné uskutečnit buď v hotovosti přímo v závodní kanceláři, nebo převodem na účet pořadatele č.ú.78-7011530287/0100.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.11.2022  od 19:00 hod. do 10.11.2022 do 24:00 hod. Na později podanou přihlášku se bude vztahovat ustanovení Dráhové brožury 2022, kapitola C, čl. IV, bod 3.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat při prezentaci před startem dané kategorie.. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno viditelně na prsou.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno v prostoru závodiště. Po zahájení závodů bude možnost rozcvičování v prostoru závodní tratě omezena.

Šatny

Šatny budou k dispozici pouze pro vlastní převlečení. Nebude možné si věci v šatně odkládat. Za případné odložené věci pořadatel závodu nenese odpovědnost.

Startovní listiny

Startovní listiny budou zveřejněny na webu ČAS, jako seznam přihlášených a to v ternínové listině u daného závodu.

 

Výsledky

Výsledky budou zveřejněny vždy po doběhu dané kategorie. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 12.11.2022

Čas Disciplíny
10:00 1 okruh Dky 2 okruhy Dci
10:20 1 okruh Žky
10:30 1 okruh Žci
10:45 1 okruh Žkm
10:50 1 okruh Žcm
11:00 3 okruhy Ž 3 okruhy Jky 4 okruhy M 4 okruhy Jři
11:30 1 okruh EleZ
11:45 1 okruh EleH

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno formou veřejné parkovací plochy.

Další informace

Vyhlašování vítězů a předávání medailí a diplomů bude prováděno vždy po doběhu následující kategorie.

Screenshot_20221104-004832_Mapycz