Vánoční hala žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

17.12.2022

Místo

Praha - Strahov (Praha 6, Vaníčkova ulice - přetlaková hala Strahov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ruda Jan +420602245359 j.ruda@volny.cz
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Technický ředitel Sutnar Jan
Lékař Mach Pavel
Časomíru zajišťuje Ronovský Jiří
Výsledky zpracoval Ruda Vojtěch

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2010

Soutěže

Mix 4x200 m
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 83,8, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-8,2, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí ředitel závodů podle výkonnosti přihlášených závodníků.

V bězích na 60 m a 60 m překážek se uskuteční finále A a finále B.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:30 v přetlakové hale.

Startovné

Startovné činí 150,- Kč/start. Startovné je nutné uhradit na místě závodů nejpozději 30min před zahájením disciplíny nebo po dohodě s ředitelem závodů na základě zaslané faktury dle počtu přihlášených startů.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 6.11.2022 do 15.12.2022 do 20:00.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla pro běh na 800m a štafety se budou vydávat v prostoru startu a cíle.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu haly, přičemž rozcvičovat se lze v případě příznivého počasí na přilehlém Malém stadionu či v tunelu stadionu Evžena Rošického.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat u disciplíny - technické disciplíny nejpozději 20min před zahájením disciplíny, běhy na dráze bezprostředně před startem závodu. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici pouze k převlečení. Za odložené věci pořadatel NERUČÍ!!!

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v přetlakové hale.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři ředitel závodů.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na webových stránkách ČAS - atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zabezpečena.

Časový pořad

sobota, 17.12.2022

Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-8,2 Žky tyč Žci koule 3kg Žky
10:20 60m p 83,8 Žci
10:40 60 m Žky
11:00 60 m Žci
11:20 60m p 76,2-8,2 Žky Finále koule 4kg Žci
11:30 60 m Žci Finále tyč Žky Finále
11:40 60 m Žky Finále
11:50 60m p 83,8 Žci Finále
12:10 I. vyhlašovací blok - 60 m, 60 m překážek, koule žákyně, skok o tyči žáci
12:15 300 m Žky výška Žci dálka Žky
12:45 300 m Žci
13:00 II. vyhlašovací blok - vrh koulí žáci, skok o tyči a 300 m žákyně
13:15 150 m Žky
13:45 150 m Žci výška Žky dálka Žci
14:00 III. vyhlašovací blok - 300 m a výška žáci, 150 m a skok daleký žákyň
14:15 800 m Žky
14:30 800 m Žci
15:00 4x200 m Mix
15:15 IV. vyhlašovací blok - 150 m, 800 m a skok daleký žáků, 800 m a skok vysoký žákyň
15:25 V. vyhlašovací blok - štafety a nejhodnotnější výkon v kategorii žáků a žákyň

Stravování

V prostorách haly pouze automaty na pití (káva, nealko) apod..

Parkování

Parkování je možné na Strahovské pláni - mimo vyhrazený prostor autokina Strahov!