Zahajovací závody mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

07.01.2023

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jakub Ševčík jakub.sev@centrum.cz
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí PaedDr. Dana Kopcová
Technický ředitel Lucie Vlková
Hlasatel Augustin Šulc
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 1933 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1933 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Dorostenci 60m p 91,4, dálka, koule 5kg
Dorostenky 60m p 76,2-8,5, dálka, koule 3kg
Juniorky 60m p 83,8, koule 4kg
Junioři 60m p 99,1, koule 6kg
Muži 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 3000 m, 60m p 106,7, výška, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 3000 m, 60m p 83,8, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závodníci budou nasazováni do běhů podle výkonnosti, Do finále postupuje 8 nejrychlejších závodníků podle dosažených časů z roběhu.

 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,00hod. v Atletické hale.

Startovné

Při prezentaci oddílů za každý start závodníka 200,- Kč, cizí státní příslušníci 10,- € za každý start .Platba pouze v hotovosti.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od  pondělí 2.ledna 2023 do pátku 6.ledna 2023 do 20,00hod.

Při podání přihlášky je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Cizí státní příslušníci se přihlašují na adresu: jakub.sev@centrum.cz

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole v místnosti vážení a měření náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a atletickém tunelu a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 7.1.2023

Čas Disciplíny
10:00 3000 m Ž dálka Dci koule 3kg Dky
10:15 3000 m M
10:30 60m p 76,2-8,5 Dky Rozběh
10:40 60m p 83,8 Ž Rozběh 60m p 83,8 Jky Rozběh
10:50 60m p 91,4 Dci Rozběh
11:00 60m p 99,1 Jři Rozběh dálka Ž koule 4kg Jky koule 4kg Ž
11:10 60m p 106,7 M Rozběh
11:20 60 m Ž Rozběh
11:50 60 m M Rozběh
12:00 výška M koule 5kg Dci
12:20 dálka Dky
12:25 600 m Ž
12:45 600 m M
13:05 60m p 76,2-8,5 Dky Finále koule 6kg Jři
13:10 60m p 83,8 Jky Finále 60m p 83,8 Ž Finále
13:15 60m p 91,4 Dci Finále
13:20 60m p 99,1 Jři Finále
13:25 60m p 106,7 M Finále
13:35 60 m Ž Finále
13:45 60 m M Finále
13:50 dálka M
13:55 koule 7,26kg M
14:00 300 m Ž
14:40 300 m M
15:00 trojskok Ž
15:20 1000 m Ž
15:30 1000 m M
15:45 150 m Ž
16:00 trojskok M
16:20 150 m M

Stravování

Během závodů bude v Atletické hale otevřený bufet.

Další informace

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.

Informace: AK SSK Vítkovice, e-mail: ssk.vitkovice@volny.cz