15.ročník Mikulášské haly žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

03.12.2022

Místo

Praha - Stromovka (Atletická hala Otakara Jandery - areál OLYMP CENTRUM SPORTU MV - Stromovka, Za Císařským mlýnem 1067/5, Praha 7, 170 00)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana +420602699900 msmetana@atletika.cz
Ředitel závodu Jindřich Linhart +420723304588
Časomíru zajišťuje Jiří Janoušek
Výsledky zpracoval Martin Smetana +420602699900

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

V disciplínách ml. žactva budou připuštěny ke startu pouze roč. 2009 - 2010

V disciplínách st. žactva - dálka, koule - budou připuštěny ke startu pouze roč. 2007 - 2008

V disciplíně 800 m startuje jak starší i mladší žactvo - každá kategorie ve svém běhu

V disciplínách: 60 m, 150 m, 300 m a výška startuje bez rozdílu ml. a st. žactvo roč. 2007 - 2010

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 83,8, výška, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 800 m, 60m p 76,2-7,7
Ml. žákyně 800 m, 60m p 76,2-7,7
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-8,2, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Prezentace k jednotlivým disciplínám se uskuteční v jejich sektoru nejpozději 15 minut před stanoveným začátkem disciplíny.

Časový pořad je pouze orientační a může být upraven během závodu vzhledemk počtu přihlášených závodníků !!!

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

150 Kč za disciplínu

V okně závodní kanceláře v přední části haly se bude vybírat startovné.

Konec prezentace se rozumí mít zaplacené startovné 150,-Kč za disciplínu 30 minut před zahájením disciplíny !!!

Dodatečné přihlášky na místě - 200 Kč za disciplínu !!!

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz),a to od 14.11.2022 do 1.12.2022 do 22:59 hod.

V okně závodní kanceláře v přední části haly se bude vybírat startovné.

Neregistrované přihlásit nejpozději 30min před zahájením disciplíny v závodní kanceláři.

Rozcvičování

Bude probíhat v nafukovací hale s umělou trávou vedle atletické haly a ve spojovacím tunelu mezi halou a centrální posilovnou nebo na venkovní atletické dráze.

Šatny

Budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Vyhlášení vítězů: závodníci na 1. a 3. místě získají pohár.

Zdravotní služba

Zajištěno přímo na ploše haly za vrhačským sektorem.

Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídá u mládeže do 18 let zákonný zástupce.

Časový pořad

sobota, 3.12.2022

Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh 1 dálka Žky koule 4kg Žci
10:20 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh 1
10:35 60m p 76,2-8,2 Žky Běh 1
10:50 60m p 83,8 Žci Běh 1
11:05 Vyhlašovací blok I. - 60m př.žky ml., 60m př. žci ml., 60m př.žky st., 60m př. žci st.
11:25 60 m Žky Běh 1
13:00 60 m Žci Běh 1 dálka Žci koule 3kg Žky
13:10 Vyhlašovací blok II. - 60m žky, 60m žci, dálka žky st., koule žci st.
13:30 800 m Žkm Běh 1 výška Žky
13:40 Vyhlašovací blok III. - 800m žky ml., 800m žci ml., dálka žci st., koule žky st. 800 m Žcm Běh 1
13:50 800 m Žci
14:10 800 m Žky
14:20 Vyhlašovací blok IV. - 800m žci st., 800m žky st., výška žky
14:30 150 m Žky Běh 1
15:45 150 m Žci Běh 1 výška Žci
16:45 Vyhlašovací blok V. - 150m žky, 150m žci, výška žci
16:55 300 m Žky Běh 1
17:35 300 m Žci Běh 1
18:15 Vyhlašovací blok VI. - 300m žky, 300m žci
18:30 Časový pořad je pouze orientační a může být upraven během závodu vzhledem k počtu přihlášených závod

Parkování

Upozorňujeme na omezení parkování, jak v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MV, tak mimo areál.

Parkování bude povoleno pouze ve vymezeném prostoru a je třeba dbát pokynů pořadatele, který bude mít na starost parkoviště. Po obsazení všech parkovacích míst bude vjezd na vyznačené parkoviště uzavřen.