Veřejné závody žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

10.01.2023

Místo

Praha - Stromovka (Areál Stromovka CSMV, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7, 170 00)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana
Ředitel závodu Jindřich Linhart
Výsledky zpracoval Martin Smetana

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011

V disciplínách 60 m, 150 m, 800 m se mladší žactvo přihlašuje do kategorie staršího žactva.

Dálka obou kategorií a koule obou kategorií je pouze pro starší žactvo.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 83,8, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60m p 76,2-7,7
Ml. žákyně 60m p 76,2-7,7
Žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-8,2, dálka, koule 3kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena dne 10.1.2023 od 13:45 hodin v kanceláři atletické haly za vchodem. 

Startovné

150,-Kč za disciplínu

Konec prezentace se rozumí mít zaplacené startovné 150,-Kč za disciplínu 30min před zahájením disciplíny !!!

Dodatečné přihlášky na místě - 200 Kč za disciplínu !!!

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2.1.2023 do 9.1.2023 ve 23:59 hodin.

Neregistrované přihlásit nejpozději 30min před zahájením disciplíny v závodní kanceláři.

Rozcvičování

Bude probíhat na ploše s umělou trávou vedle atletické haly a ve spojovacím tunelu mezi halou a centrální posilovnou nebo na venkovní atletické dráze.

Svolavatelna

Prezentace k jednotlivým disciplínám se uskuteční v jejich sektoru nejpozději 15 minut před stanoveným začátkem disciplíny.

Šatny

Budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly. Pořadatel neručí za odložené věci.

Zdravotní služba

Zajištěno přímo na ploše haly za vrhačským sektorem.

Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídá u mládeže do 18 let zákonný zástupce.

Časový pořad

úterý, 10.1.2023

Čas Disciplíny
14:45 Konec prezentace se rozumí mít zaplacené startovné 150,-Kč za start
15:00 Konec prezentace 60m př.ml.žně, dálka st.žci, koule st.žci
15:15 Konec prezentace 60m př.ml.žci
15:30 Konec prezentace 60m př.st.žně 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh 1 dálka Žci koule 4kg Žci
15:45 Konec prezentace 60m př.st.žci 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh 1
16:00 Konec prezentace 60m př.st.žci, dálka st.žky 60m p 76,2-8,2 Žky Běh 1
16:15 60m p 83,8 Žci Běh 1
16:30 60 m Žky Běh 1 dálka Žky
17:00 Konec prezentace 60m žci, koule 3kg st.žně
17:30 60 m Žci Běh 1 koule 3kg Žky
17:45 Konec prezentace 150m žně
18:15 150 m Žky Běh 1
18:30 Konec prezentace 150m žci
19:00 150 m Žci Běh 1
19:15 Konec prezentace 800m žně
19:30 Konec prezentace 800m žci
19:45 800 m Žky Běh 1
20:00 800 m Žci Běh 1

Parkování

Upozorňujeme na omezení parkování, jak v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MV, tak mimo areál.

Parkování bude povoleno pouze ve vymezeném prostoru a je třeba dbát pokynů pořadatele, který bude mít na starost parkoviště. Po obsazení všech parkovacích míst bude vjezd na vyznačené parkoviště uzavřen.

Další informace

Časový pořad je pouze orientační a může být upraven během závodu vzhledem k počtu přihlášených závodníků !!!