Veřejné závody M, Ž, J, Jky, Dci, Dky

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

17.01.2023

Místo

Praha - Stromovka (Hala Otakara Jandery Areál CSMV Stromovka, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7, 170 00)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Martin Smetana
Ředitel závodu
Jindřich Linhart
Výsledky zpracoval
Martin Smetana

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Dorostenci 60m p 91,4, dálka, koule 5kg
Dorostenky 60m p 76,2-8,5, koule 3kg
Juniorky 60m p 83,8, koule 4kg
Junioři 60m p 99,1, dálka, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 800 m, 60m p 106,7, výška, dálka, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 800 m, 60m p 83,8, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Konec prezentace se rozumí mít zaplacené startovné 150,-Kč za start

Trojskok žen, juniorek a dorostenek z 9m prkna.

U disciplín 60m, 200 m, 800 m, dálka a výška mužských kategorií a trojskok žen se juniorské a dotostenecké kategorie přihlašují do kategorie mužů nebo žen.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v hale od 13:30 dne 17.1.2023. 

Startovné

Startovné 150 Kč za disciplínu.

Konec prezentace se rozumí mít zaplacené startovné 150,-Kč za disciplínu 30 min před zahájením disciplíny !!!

Dodatečné přihlášky na místě - 200 Kč za disciplínu !!!

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 9.1.2023 do 16.1.2023 do 23:59 hodin.

Neregistrované přihlásit nejpozději 30min před zahájením disciplíny v závodní kanceláři.

Rozcvičování

Bude probíhat na ploše s umělou trávou vedle atletické haly a ve spojovacím tunelu mezi halou a centrální posilovnou nebo na venkovní atletické dráze.

Svolavatelna

Prezentace k jednotlivým disciplínám se uskuteční v jejich sektoru nejpozději 15 minut před stanoveným začátkem disciplíny.

Šatny

Budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zajištěno přímo na ploše haly za vrhačským sektorem.

Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídá u mládeže do 18 let zákonný zástupce.

Časový pořad

úterý, 17.1.2023

Čas Disciplíny
14:30 Konec prezentace 60m př. M, koule M, J, D, dálka 1 M, J, D
14:45 Konec prezentace 60m př. Jři
15:00 Konec prezentace 60m př. Dci 60m p 106,7 M Běh 1 dálka Jři dálka M dálka Dci koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
15:15 Konec prezentace 60m př. Ž, Jky 60m p 99,1 Jři Běh 1
15:25 Konec prezentace 60m př. Dky
15:30 60m p 91,4 Dci Běh 1
15:40 Konec prezentace 60m M, Jři, Dci
15:45 60m p 83,8 Ž Běh 1 60m p 83,8 Jky Běh 1
15:55 60m p 76,2-8,5 Dky Běh 1
16:10 60 m M Běh 1
16:15 Konec prezentace koule Ž, J, D, dálka 2 M, J, D
16:45 dálka M 2 dálka Jři 2 dálka Dci 2 koule 3kg Dky koule 4kg Ž koule 4kg Jky
16:50 Konec prezentace 60m Ž, J, D
17:20 60 m Ž Běh 1
17:50 Konec prezentace trojskok Ž, J, D, výška M, J, D, 200m M, J, D
18:20 200 m M Běh 1 výška M trojskok Ž
18:50 Konec prezentace 200m Ž, J, D
19:20 200 m Ž Běh 1
19:50 Konec prezentace 800m Ž, J, D
20:05 Konec prezentace 800m M, J, D
20:20 800 m Ž Běh 1
20:35 800 m M Běh 1

Parkování

Upozorňujeme na omezení parkování, jak v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MV, tak mimo areál.

Parkování bude povoleno pouze ve vymezeném prostoru a je třeba dbát pokynů pořadatele, který bude mít na starost parkoviště. Po obsazení všech parkovacích míst bude vjezd na vyznačené parkoviště uzavřen.

Další informace

Časový pořad je pouze orientační a může být upraven během závodu vzhledem k počtu přihlášených závodníků !!!