Mistrovství Plzeňského kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

Pořadatel

Technicky zajišťuje Plzeňský krajský atletický svaz ve spolupráci s atletickým oddílem PSK Olymp Praha.z.s.

Datum

22.01.2023

Místo

Praha - Stromovka (Areál Centra sportu Ministerstva vnitra - Hala Otakara Jandery-Stromovka, Praha 7, Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 00)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Mgr. Josef Pšajdl 728093594 psajdlj@gmail.com
Ředitel závodu Petr Konop 728661354 scmplzen@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Mgr. Miroslav Neuvirt 724704993 mneuvirt@atletika.cz
Hlasatel Mgr. Josef Kožnar
Vedoucí ceremoniálu Zdeněk Šilhánek
Časomíru zajišťuje PSK Olymp Praha
Výsledky zpracoval Martin Smetana

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

V kategorii mužů (včetně juniorů) a žen (včetně juniorek) atleti a atletky ročníku 2005 a starší; v kategorii juniorů (samostatné disciplíny) atleti ročníků 2004 a 2005; v kategorii dorostenců a dorostenek atleti ročníků 2006 a 2007. Start žactva není povolen, pouze běh na 3 000m se běží jako mistrovská disciplína v kategorii staršího žactva.

Závodníci, resp. závodnice, musí startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.

Rozsah závodů (disciplín mistrovství)

Muži (včetně juniorů): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (7,26 kg), 4x200 m (včetně dorostenců).

Junioři (samostatně): 60 m př., koule (6 kg).

Dorostenci (samostatně): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (5 kg).

Ženy (včetně juniorek): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (4 kg), 4x200 m (včetně dorostenek).

Dorostenky (samostatně): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (3 kg).

Omezení startů: 

Dorost může startovat nejvýše ve třech disciplínách a štafetě, junioři, juniorky a starší bez omezení.

Dorost může startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším, junioři a juniorky pouze v jednom běhu na 1500 m a delším.

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60m p 91,4, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,5, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Junioři 60m p 99,1, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60m p 106,7, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Žáci 3000 m
Žákyně 3000 m

Technická ustanovení

Výška: muži 161 cm, ženy 141 cm, dorostenci 151 cm, dorostenky 136 cm

Tyč: muži 3,00 m, ženy 2,20 m, dorostenci 2,20 m, dorostenky 2,00 m

Trojskok: muži 11 m, ženy 9 m, dorostenci 11 m dorostenky 9 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 9:00 hodin, oddíly nejpozději do 10:00 hodin odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky, dodatečné přihlášky nejsou povoleny!!!

Startovné

Pro závodníky PKAS 100 Kč za každou disciplínu (tzn. i štafetu); startovné uhradí oddíly na základě zaslané faktury (počet startů stanoven po odhlášení nepřítomných závodníků).

Pro závodníky mimo Plzeňský kraj 200 Kč/disciplína, startovné musí být zaplaceno nejpozději hodinu před zahájením závodů u dopoledních soutěží a do 13 hod u závodů odpoledních!!! V případě neuhrazení poplatku, bude závodník vyškrtnut ze startovní listiny. 

Při nenastoupení závodníka k disciplíně se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.1. 2023 09:00 do středy 18.1.2023 do 20:00. Přihlášky bez štafet.  Na jinou formu přihlášek nebude pořadatel brát zřetel.

Přihlašovat se lze pouze na vypsané disciplíny v jednotlivých kategoriích (tzn. juniorky ve všech disciplínách za ženy; junioři samostatně koule a překážky, v ostatních disciplínách za muže. Dorostenci a dorostenky ve všech disciplínách závodí samostatně (kromě štafet).

Závodníci z jiných krajů uvedou do přihlášky MS.

Dle zaslaných přihlášek provede technický delegát případné omezení počtu startujících v jednotlivých disciplínách (při výběru budou upřednostněni atleti z Plzeňského kraje); seznam nevybraných závodníků bude zveřejněn na www.pkas.cz a www.atletika.cz v pátek 20. ledna 2023.

V technických disciplínách vybere TD pouze 20 závodníků a upřednostní závodníky Plzeňského kraje, přihlášené cizí závodníky pouze doplní do uvedeného počtu.

Přihlášeným závodníkům z jiných krajů vybraných TD bude po zaplacení startovného povolen start bez nároku na postup do finále (pokud v něm nezůstane volné místo) a bez nároku na zisk medaile.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze v: nafukovací hale, atletickém tunelu. Na závodní plochu umožněn vstup závodníkům před startem: 15 minut běhy, 30 minut technické disciplíny, 45 minut skok o tyči. 

Svolavatelna

Prezentace nejpozději 20 minut před disciplínou – v bězích u startéra, v technických disciplínách u vrchníka.

Šatny

Budou zajištěny v objektu u haly pouze pro převlékání, za odložené věci pořadatel nuručí! 

Výsledky

Tituly a odměny: 

Nejlepší tři závodníci obdrží medaili. Podmínkou udělení medaile v disciplíně je nastoupení ke startu alespoň tří závodníků z dvou atletických oddílů Plz. kraje. 

Vyhlašování bude probíhat průběžně po ukončení jednotlivých disciplín. K nástupu na medailovou dekoraci vyzve závodníky hlasatel. Upozorňujeme, že vyhlášení je součástí závodu!

Časový pořad

neděle, 22.1.2023

Čas Disciplíny
10:30 60 m Ž Rozběh 1 60 m Dky Běh tyč M tyč Dci dálka Dci koule 4kg Ž
10:50 60 m M Rozběh 1 60 m Dci Běh
11:40 60m p 76,2-8,5 Dky Běh 1
11:50 60m p 83,8 Ž Běh 1 dálka M koule 3kg Dky
12:00 60m p 91,4 Dci Běh 1
12:10 60m p 99,1 Jři Běh 1
12:20 60m p 106,7 M Běh 1
12:30 60 m Dky Finále
12:35 60 m Ž Finále
12:40 60 m Dci Finále
12:45 60 m M Finále
13:00 800 m Ž Běh 1 výška M výška Dci dálka Ž koule 5kg Dci
13:05 800 m Dky Běh 1
13:20 800 m M Běh 1
13:25 800 m Dci Běh 1
13:40 3000 m Ž Běh 3000 m Dky Běh 3000 m Žky Běh tyč Ž tyč Dky
14:25 3000 m M Běh 1. 3000 m Dci Běh 2. 3000 m Žci Běh 2. dálka Dky koule 6kg Jři koule 7,26kg M
15:10 400 m Ž Běh 1
15:15 400 m Dky Běh 1
15:40 400 m M Běh 1 výška Ž výška Dky trojskok M trojskok Dci
15:45 400 m Dci Běh 1
16:10 200 m Ž Běh 1
16:15 200 m Dky Běh
16:40 200 m M Běh 1 trojskok Ž trojskok Dky
16:45 200 m Dci Běh 1
17:20 4x200 m Ž Běh 1
17:30 4x200 m M Běh 1

Parkování

Upozorňujeme na omezení parkování, jak v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MV, tak mimo areál.

Parkování bude povoleno pouze ve vymezeném prostoru a je třeba dbát pokynů pořadatele, který bude mít na starost parkoviště. Po obsazení všech parkovacích míst bude vjezd na vyznačené parkoviště uzavřen.

Další informace

Pořadatel upozorňuje na možnost případné úpravy navrženého časového pořadu dle počtu přihlášených závodníků.