KP staršího a mladšího žactva

logo_av

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí z.s.

Datum

21.01.2023

Místo

Praha - Strahov

Vedoucí činovníci

Technický delegát Václav Tipka - starší a mladší žáci vaclav.tipka@seznam.cz
Technický delegát Bohuslava Váňová - starší a mladší žákyně bohumohu@seznam.cz
Ředitel závodu Tereza Chýnová 724 237 922 chynova@atletikaveseli.cz
Hlavní rozhodčí Lenka Baronová
Lékař Aneta Králová
Časomíru zajišťuje Pavel Průša prusa@atletikapisek.cz

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-8,2, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Omezení:

Starší žactvo může startovat nejvýše ve třech disciplínách (není možná kombinace 800m a 1500m) a štafetě, mladší žactvo maximálně ve třech disciplínách včetně stafety (v rámci staršího žactva).

Přednost budou mít závodnice a závodníci Jihočeského kraje. Po uzavření přihlášek a podle rozhodnutí technického delegáta případně mohou startovat i závodníci z jiných krajů. Závodníci z jiných krajů v případě povolení startu nemají nárok na postup do finále (pokud v něm nezůstane volné místo) a nemají nárok na zisk medaile a diplomu.

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Pozor odrazové prkno pro skok daleký je 3m od doskočiště, k této skutečnosti je nutné přihlédnou při přihláškách.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 8:45 hodin, oddíly do 9:30 hodin odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky. Dodatečné přihlášky nejsou povoleny. 

Startovné

Startovné je 100 Kč za každou disciplínu individuální disciplínu i štafetu pro závodníky JčKAS a 200 Kč za každou disciplínu pro závodníky z jiných krajů popř. i za ostatní starty mimo krajský přebor.

Startovné musí být zaplaceno před zahájením závodů a to celkově vždy za celý oddíl (počet startů po odhlášení nepřítomných závodníků). Při následném nenastoupení závodníka k disciplíně se startovné nevrací. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 18.1 do 23:59.

Přihlášky štafet se podávají v závodní kanceláři na kartičkách. Přihlašovat lze pouze na vypsané disciplíny v jednotlvých kategoriích. 

Dle zaslaných přihlášek provedou TD případné omezení počtu startujících v jednotlivých disciplínách (při výběru budou upřednostněni atleti z Jihočeského kraje), seznam případných nevybraných závodníků bude zveřejněn na krajských webových stránkách i na www.atletika.cz

Závodníci z jiných krajů uvedou do přihlášky MS.

 

Startovní listiny

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli určuje TD závodů na základě výkonnosti přihlášených závodníků a závodnic z roku 2022.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Časový pořad

sobota, 21.1.2023

Čas Disciplíny
10:00 60 m Žky Rozběh dálka Žky Finále koule 3kg Žcm Finále
10:15 tyč Žci Finále tyč Žky Finále
10:20 60 m Žkm Rozběh
10:40 60 m Žci Rozběh
11:00 60 m Žcm Rozběh
11:20 60m p 76,2-7,7 Žkm Finále
11:30 60m p 76,2-7,7 Žcm Finále dálka Žci Finále koule 2kg Žkm Finále
11:40 60m p 76,2-8,2 Žky Finále
11:50 60m p 83,8 Žci Finále
12:00 60 m Žky Finále 60 m Žkm Finále
12:10 60 m Žci Finále 60 m Žcm Finále
12:20 1. blok vyhlášení
12:50 300 m Žky Finále výška Žky Finále výška Žkm Finále dálka Žcm Finále koule 4kg Žci Finále
13:05 300 m Žci Finále
13:20 800 m Žky Finále 800 m Žkm Finále
13:35 800 m Žci Finále 800 m Žcm Finále
13:50 1500 m Žci Finále
14:00 1500 m Žky Finále výška Žci Finále výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 3kg Žky Finále
14:10 150 m Žky Finále
14:30 150 m Žci Finále
14:50 150 m Žkm Finále
15:10 150 m Žcm Finále
15:30 4x200 m Žky Finále
15:40 4x200 m Žci Finále
15:50 2. blok vyhlášení

Další informace

Tituly a odměny:

Ve vypsaných disciplínách v kategorii staršího a mladšího žactva se vítěz stává přeborníkem kraje a obdrží medaili a diplom, rovněž závodníci na druhém a třetím místě obdrží medaili a diplom. Podmínkou udělení titulu, medaile a diplomu v disciplíně je nastoupení ke startu alespoň tří soutěžících ze dvou jihočeských atletických oddílů (závodníci z jiných krajů startují bez nároku na zisk medaile a diplomu).

Upozornění

Pořadatel si vyhrazuje právo drobných úprav časového pořadu dle počtu přihlášených. O těchto změnách budete informováni jak hlasatelem, tak opraveným časovým pořadem na vývěsní tabuli.