I. VZ USK Praha

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

13.01.2023

Místo

Praha - Strahov (přetlaková hala Strahov, Vaníčkova ulice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Jan Ruda
602245359
j.ruda@volny.cz
Časomíru zajišťuje
Jiří Ronovský
Výsledky zpracoval
Vojtěch Ruda

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Muži 150 m, 300 m, 600 m, 2000 m, výška, dálka
Ženy 150 m, 300 m, 600 m, 2000 m, výška, dálka

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v 15:00.

Startovné

Startovné činí 150,-Kč/start. Startovné je nutné uhradit nejpozději 45min před zahájením disciplíny! Uhrazením startovného jsou závodníci odprezentováni a budou zařazeni do startovní listiny závodu!

Časový program může být upraven s ohledem na počet přihlášených závodníků.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 27.12.2022 do 11.1.2023 do 20:00.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat před startem závodu v prostoru jeho startu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přilehlé budově. Za odložené věci pořadatel neručí!

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na iwebových stránkách ČAS.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotník bude přítomen v průběhu závodů.

Časový pořad

pátek, 13.1.2023

Čas Disciplíny
16:00 2000 m M 2000 m Ž výška M dálka Ž
16:20 600 m Ž Běh 1
16:35 600 m M Běh 1
16:50 300 m Ž Běh 1
17:30 300 m M Běh 1 výška Ž dálka M
18:10 150 m Ž Běh 1
18:50 150 m M Běh 1