II. VZ USK Praha

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

20.01.2023

Místo

Praha - Strahov (přetlaková hala Strahov, Vaníčkova ulice, Praha 6)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Sutnar 606517242 jan.sutnar@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Jiří Ronovský
Výsledky zpracoval Vojtěch Ruda

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Muži 150 m, 300 m, 500 m, 1000 m, tyč, trojskok
Ženy 150 m, 300 m, 500 m, 1000 m, tyč, trojskok

Technická ustanovení

Soutěže v trojskoku se uskuteční jako společné mužů a žen z odrazového prkna 9 m, 11 m, 13 m. Rozdělení do jednotlivých skupin se uskuteční po přihláškách k závodu. Do poznámky uvede závodník, závodnice z jakého chce skákat odrazového břevna. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v 15:00.

Startovné

Startovné činí 150,-Kč/start. Startovné je nutné uhradit nejpozději 45min před zahájením disciplíny! Uhrazením startovného jsou závodníci odprezentováni a budou zařazeni do startovní listiny závodu!

Časový program může být upraven s ohledem na počty přihlášených v jednotlivých disciplínách.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 4.1.2023 do 18.1.2023 do 20:00.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat před startem závodu v prostoru jeho startu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přilehlé budově. Za odložené věci pořadatel neručí!

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na iwebových stránkách ČAS.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotník bude přítomen v průběhu závodů.

Časový pořad

pátek, 20.1.2023

Čas Disciplíny
16:00 1000 m Ž tyč Ž trojskok M
16:15 1000 m M
16:30 500 m Ž
16:45 500 m M
17:00 300 m Ž
17:30 300 m M tyč M trojskok Ž
18:10 150 m Ž
18:50 150 m M