II. VZ žactva USK Praha

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

03.02.2023

Místo

Praha - Strahov (přetlaková hala Strahov, Vaníčkova ulice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Sutnar 606517242 jan.sutnar@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Jiří Ronovský
Výsledky zpracoval Vojtěch Ruda

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 83,8, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-8,2, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování v tyči určí ředitel závodů podle výkonnosti přihlášených startujících.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Časový pořad může být upraven s ohledem na počty startujících v jednotlivých disciplínách.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 12:30 hodin.

Startovné

Startovné činí 150,-Kč/start. Startovné za pozdní přihlášky činí 200,-Kč.

Startovné je nutné uhradit nejpozději 45min před zahájením disciplíny. Úhrada startovného je odprezentováním k závodu a budou zařazeni do startovní listiny.

Časový program může být upraven v závislosti na počty přihlášených závodníků.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 1.2.2023 do 20:00.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v prostoru startu a cíle.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu haly.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přilehlé budově haly. Za odložené věci pořadatel neručí!

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na webových stránkách ČAS.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude v hale přítomna v průběhu celých závodů.

Časový pořad

pátek, 3.2.2023

Čas Disciplíny
13:30 60m p 76,2-8,2 Žky tyč Žky tyč Žci koule 4kg Žci
14:00 60m p 83,8 Žci
14:15 60 m Žky
14:30 koule 3kg Žky 1
14:45 60 m Žci
15:00 dálka Žky 1
15:30 800 m Žky koule 3kg Žky 2
15:40 800 m Žci
16:00 300 m Žky
16:15 dálka Žky 2
16:30 300 m Žci
16:45 150 m Žky
17:30 150 m Žci dálka Žci