Přebor Moravskoslezského kraje dorostu, juniorů a dospělých

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

14.01.2023

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Miroslav Mařádek
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Mgr. Lenka Hudecová
Technický ředitel Lucie Vlková
Hlasatel Augustin Šulc
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 91,4, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,5, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 99,1, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 106,7, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techniký delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Do finále v bězích na 60m a 60mpř. postupuje vždy 8 závodníků podle dosažených časů.

Při společném závodu více kategorií v trojskoku a dálce postupuje do finále 8 nejlepších závodníků v každé kategorii.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,30hod.

Startovné

Při prezentaci oddílů za každého závodníka Moravskoslezského kraje 200,-Kč. Závodníci ostatních oddílů 300,-Kč nebo 15,-eur.

Startovné bude vybíráno v hotovosti.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od  pondělí 2. ledna 2023 do čtvrtku 12.ledna 2023 do 20,00hod.

Při podání přihlášky je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu  v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole v místnosti vážení a měření náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a atletickém tunelu a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 14.1.2023

Čas Disciplíny
10:00 3000 m Ž 3000 m Jky 3000 m Dky výška Ž výška Jky výška Dky tyč Dci tyč Jři tyč M dálka Dci koule 3kg Dky
10:15 3000 m M 3000 m Jři 3000 m Dci
10:40 60m p 76,2-8,5 Dky Rozběh
10:50 60m p 83,8 Jky Rozběh
10:55 60m p 83,8 Ž Rozběh
11:00 60m p 91,4 Dci Rozběh koule 4kg Ž koule 4kg Jky
11:10 60m p 99,1 Jři Rozběh
11:15 dálka Jky dálka Ž
11:20 60m p 106,7 M Rozběh
11:30 60 m Ž Rozběh 60 m Jky Rozběh 60 m Dky Rozběh
12:00 60 m M Rozběh 60 m Jři Rozběh 60 m Dci Rozběh koule 5kg Dci
12:20 výška M výška Jři výška Dci tyč Ž tyč Jky tyč Dky dálka Dky
12:35 800 m Ž 800 m Jky 800 m Dky
12:50 800 m M 800 m Jři 800 m Dci
13:00 koule 6kg Jři
13:10 60m p 76,2-8,5 Dky Finále
13:20 60m p 83,8 Jky Finále
13:25 60m p 83,8 Ž Finále
13:30 60m p 91,4 Dci Finále
13:40 60m p 99,1 Jři Finále
13:45 dálka Jři dálka M
13:50 60m p 106,7 M Finále
13:55 koule 7,26kg M
14:00 60 m Ž Finále 60 m Jky Finále 60 m Dky Finále
14:15 60 m M Finále 60 m Jři Finále 60 m Dci Finále
14:35 400 m Ž 400 m Jky 400 m Dky
14:55 400 m M 400 m Jři 400 m Dci trojskok Ž trojskok Jky trojskok Dky
15:20 1500 m Ž 1500 m Jky 1500 m Dky
15:35 1500 m M 1500 m Jři 1500 m Dci
15:50 200 m Ž 200 m Jky 200 m Dky trojskok M trojskok Jři trojskok Dci
16:15 200 m M 200 m Jři 200 m Dci

Stravování

V hale bude po celou dobu závodů v provozu bufef.

Další informace

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion od 8,15 hod.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.