Silesian athletics meeting

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

15.01.2023

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Miroslav Mařádek
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Bc. Marcel Štefek
Technický ředitel Lucie Vlková
Hlasatel Augustin Šulc
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 91,4, výška, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,5, výška, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, výška, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 99,1, výška, dálka, trojskok, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 106,7, výška, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, výška, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěž je pojata jako utkání 2 družstev MSKAS x ŚZLA.

Omezený je počet startujících závodníků družstva v každé disciplíně a v rámci jedné kategorie, a to na 3 závodníky.

Závodníci jsou bodováni v každé disciplíně 7-5-4-3-2-1 body. pořadí družstev se vyhodnocuje na základě součtu všech dosažených bodů získaných všemi závodníky daného družstva.

Každý běh je přímo finálový. Skok daleký, trojskok a vrh koulí - každý závodník má 6 pokusů. Skok vysoký - standartní soutěž dle pravidel atletiky.

Trojskok odrazové prkno : muži - 13m, ženy - 11m. 

Soutěž v trjskoku žen, juniorek a dorostenek proběhne v atletickém tunelu.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,00hod.

Přihlášky

Vedoucí družstev obdrží do konce roku 2022 elektronicky přihlašovací tabulku, kde vyplní obsazení discilín v daných kategoriích.

Přihlášku je nutné odeslat technickému delegátovi nejpozději do čtvrtku 12.1.2023 do 20,00hod.na e-mailovou adresu: mmaradek@atletika.cz

 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu  v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole v místnosti vážení a měření náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a atletickém tunelu a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.
 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

neděle, 15.1.2023

Čas Disciplíny
10:00 3000 m Ž 3000 m Jky 3000 m Dky výška Ž výška Jky výška Dky dálka Dci koule 3kg Dky
10:20 3000 m M 3000 m Jři 3000 m Dci
10:40 60m p 76,2-8,5 Dky
10:45 60m p 83,8 Ž 60m p 83,8 Jky
10:55 60m p 91,4 Dci
11:00 60m p 106,7 M 60m p 99,1 Jři dálka Jky dálka Ž koule 4kg Ž koule 4kg Jky
11:15 60 m Ž
11:20 60 m Jky
11:25 60 m Dky
11:30 60 m M
11:35 60 m Jři
11:40 60 m Dci
12:00 800 m Jky 800 m Dky dálka Dky
12:10 800 m Ž
12:15 800 m M 800 m Jři 800 m Dci koule 5kg Dci
12:20 výška M výška Jři výška Dci
12:40 400 m Dky
12:45 400 m Jky dálka Jři dálka M
12:50 400 m Ž 400 m Dci
13:00 400 m Jři
13:05 400 m M
13:15 1500 m Ž 1500 m Jky 1500 m Dky koule 6kg Jři koule 7,26kg M
13:30 trojskok Ž trojskok Jky trojskok Dky
13:45 1500 m Dci
13:50 trojskok M trojskok Jři trojskok Dci
13:55 1500 m M 1500 m Jři
14:00 200 m Dky
14:05 200 m Jky
14:10 200 m Ž
14:15 200 m Dci
14:20 200 m Jři
14:25 200 m M

Stravování

V hale bude po celou dobu závodů v provozu bufef.

Další informace

Časový pořad může být upraven.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion od 8,00 hod.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.