Mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření moravských KAS Atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

21.01.2023 - 22.01.2023

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Lukáš Vojtek 774437268 lvojtek@atletika.cz
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Jana Václavková
Technický ředitel Lucie Vlková
Hlasatel Augustin Šulc
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Ke startu nebudou vybráni mladší žáci a žákyně.

Soutěže

Dorostenci 400 m, sedmiboj h
Dorostenky 400 m, pětiboj h
Juniorky 400 m, pětiboj h
Junioři 400 m, sedmiboj h
Muži 400 m, sedmiboj h
Ženy 400 m, pětiboj h
Žáci 300 m, sedmiboj h
Žákyně 300 m, pětiboj h

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Nasazování do běhů a případné rozdělení startujících do skupin podle výkonnosti, řídí technický delegát.

Technický delegát má právo přihlášku závodníka, resp. závodnice odmítnout z výkonnostních důvodů, a toto rozhodnutí je povinen oddílům oznámit do 20. ledna 2023 do 16:00 hodin na stránkách ČAS 

Ve startovních listinách se bude pouze škrtat, nikoliv dopisovat 

Přihláška startů po výše uvedeném uzavření přihlášek je možná do 12:00 hodin následujícího dne, a to technickému delegátovi závodu s poplatkem 3000 Kč za disciplínu (víceboj), v případě nízké výkonnosti tato přihláška nezaručuje účast v závodě

Přebírání medailí a diplomů průběžně na tribuně pod rozhlasovou kabinou

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena po oba dny od 8,30hod.

Startovné

Startovné se platí před zahájením závodu.

Závodníci moravských krajů: 500 Kč jeden den,  700 Kč dva dny.

Závodníci ostatních krajů a zemí:  700 Kč/30 EUR jeden den,  1000 Kč nebo 40 EUR dva dny.

Startovné za doplňkové disciplíny moravské kraje: 200 Kč za start, ostatní 300 Kč nebo 20 EUR

Startovné bude vybíráno v hotovosti.

 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od čtvrtku 12.1.2023 do čtvrtku 19.1.2023 do 20.00hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole v místnosti měření a vážení náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách atletické haly a atletického tunelu a budou označeny

Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 21.1.2023

Čas Disciplíny
10:00 pětiboj h Žky
11:15 pětiboj h Dky
11:30 pětiboj h Jky pětiboj h Ž
12:00 sedmiboj h Žci
12:15 sedmiboj h Dci
12:45 sedmiboj h Jři
12:55 sedmiboj h M
14:00 300 m Žci
14:20 300 m Žky
14:40 400 m Ž 400 m Jky 400 m Dky
15:00 400 m M 400 m Jři 400 m Dci

neděle, 22.1.2023

Čas Disciplíny
10:00 sedmiboj h Žci Finále
10:15 sedmiboj h Dci Finále
10:45 sedmiboj h Jři Finále
10:55 sedmiboj h M Finále

Stravování

V hale bude po celou dobu závodů v provozu bufef.

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu na základě provedení konečné prezentace a dle průběhu jednotlivých soutěží. V případě velkého počtu startujících budou pro skok vysoký a skok daleký připraveny sektory v atletickém tunelu.

Podrobný časový pořad je zveřejněn v Moravské brožuře Halové soutěže 2023. Může být upraven podle počtu přihlášených závodníků a bude vyvěšen v prostorách Atletické haly.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion od 8,15hod.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.

Ubytování pořadatel nezajišťuje.

Na plochu atletické haly mají přístup pouze startující závodníci a závodnice

Ttrenéři mají přístup do vyhrazených prostor u skoku vysokého a vrhu koulí 

Trenéři při skoku o tyči mohou být pouze při rozcvičení, sektor musí opustit nejpozději 10 minut před začátkem soutěže

Sportovní obuv na přezutí pro vstup do haly je povinná, kontrola u vchodu nikoho nepustí.