Mistrovství Moravy a Slezska v chůzi

Pořadatel

Technicky zajišťuje z pověření moravských KAS Atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

22.01.2023

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Lukáš Vojtek
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Táňa Šelongová
Technický ředitel Lucie Vlková
Hlasatel Augustin Šulc
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 1933 - 2009
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1933 - 2009
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Dorostenci chůze 5000m
Dorostenky chůze 3000m
Juniorky chůze 3000m
Junioři chůze 5000m
Muži 1500 m, chůze 5000m
Ženy 1500 m, chůze 3000m
Žáci chůze 3000m
Žákyně chůze 3000m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,00 hodin v Atletické hale.

Startovné

Oddíly startují na vlastní náklady, startovné se platí před zahájením závodu. Závodníci moravských KAS 300,-Kč, ostatní závodníci 500,-Kč nebo 20,-eur :

Startovné bude vybíráno v hotovosti.

 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od čtvrtku 12.ledna 2023 do čtvrtku 19.ledna 2023 do 20,00 hod.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách atletické haly. Osobní věci nenechávejte v šatnách, pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v atletické hale za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu.

Časový pořad

neděle, 22.1.2023

Čas Disciplíny
09:45 1500 m Ž
09:55 1500 m M
11:30 chůze 3000m Ž chůze 3000m Jky chůze 3000m Dky chůze 3000m Žky chůze 3000m Žci
12:00 chůze 5000m M chůze 5000m Jři chůze 5000m Dci

Stravování

V hale bude po celou dobu závodů v provozu bufef.

Další informace

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion od 8,00hod.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.

Sportovní obuv na přezutí pro vstup do haly je povinná, kontrola u vchodu nikoho nepustí

Na plochu atletické haly mají přístup pouze startující závodníci a závodnice

Ubytování pořadatel nezajišťuje.