Přebor Moravskoslezského kraje staršího a mladšího žactva (uzavřený závod)

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

28.01.2023

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Miroslav Mařádek
Technický delegát Jakub Ševčík
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Ing. Jaroslav Beneš
Technický ředitel Lucie Vlková
Hlasatel Augustin Šulc
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,2, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Do finále v bězích na 60m a 60mpř. postupuje vždy 8 závodníků s nejrychlejšími časy z rozběhu.

Starty závodníků mimo Moravskoslezský kraj nebudou možné.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,30hod.

Startovné

Při prezentaci oddílů za každého závodníka 300.-Kč.

Startovné bude vybíráno v hotovosti.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 16.1.2023 do čtvrtku 26.1.2023 do 20,00hod.

Při podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu v atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti měření a vážení náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách atletické haly a atletického tunelu a budou označeny.

Šatny slouží pouze k převlečení závodníků a pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude k dispozici po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 28.1.2023

Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-7,7 Žkm Rozběh výška Žkm tyč Žci dálka Žky koule 4kg Žci
10:15 60m p 76,2-7,7 Žcm Rozběh
10:30 60m p 76,2-8,2 Žky Rozběh
10:45 60m p 83,8 Žci Rozběh
11:00 60 m Žkm Rozběh
11:15 60 m Žky Rozběh
11:30 60 m Žcm Rozběh výška Žky koule 3kg Žcm
11:45 60 m Žci Rozběh dálka Žkm
12:00 60m p 76,2-7,7 Žkm Finále
12:10 60m p 76,2-7,7 Žcm Finále
12:20 60m p 76,2-8,2 Žky Finále
12:30 60m p 83,8 Žci Finále tyč Žky
12:40 60 m Žkm Finále
12:45 60 m Žcm Finále koule 2kg Žkm
12:50 60 m Žky Finále
12:55 60 m Žci Finále
13:00 800 m Žkm výška Žci
13:10 800 m Žcm dálka Žcm
13:20 800 m Žky
13:30 800 m Žci
13:40 300 m Žkm
13:55 300 m Žcm
14:10 300 m Žky koule 3kg Žky
14:25 300 m Žci
14:40 3000 m Žky výška Žcm dálka Žci
14:55 3000 m Žci
15:10 1500 m Žkm
15:20 1500 m Žcm
15:30 1500 m Žky
15:40 1500 m Žci
15:50 150 m Žkm
16:05 150 m Žcm
16:20 150 m Žky
16:35 150 m Žci
16:50 4 x 200m mix ml. žactvo
17:00 4x200 m Žky
17:10 4x200 m Žci

Stravování

V hale bude po celou dobu závodů v provozu bufet.

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravy časového pořadu, dále možnosti přesunu soutěží ve skoku dalekém nebo skoku vysokémdo atletického tunelu na základě provedené konečné prazentace.

Přihlašujte pouze ročníky ve své věkové kategorii.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion od 8,30 hod.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.

Závodníci ročník narození 2012 a mladší nebudou vybráni.