Středočeský krajský přebor mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

Pořadatel

Technicky zajišťuje TJ Sokol Kolín-atletika a Atletika Vlašim ve spolupráci s atletickým oddílem PSK Olymp Praha.z.s.

Datum

08.01.2023

Místo

Praha - Stromovka (Areál Centra sportu Ministerstva vnitra - Hala Otakara Jandery-Stromovka, Praha 7, Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 00)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Mgr. Antonín Morávek
Ředitel závodu Mgr. Antonín Morávek
Hlavní rozhodčí Vladimír Kroužil
Technický ředitel Mgr. Jiří Jakoubek
Lékař ČČK Kolín
Vedoucí ceremoniálu Ing. Martin Svoboda
Hospodář Mgr. Klára Tučková

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Startují pouze závodníci  STČ kraje. V případě nízkého počtu přihlášených v disciplině dobere technický delegát zájemce z jiných krajů (v přihlášce zaškrtněte MS)!

Dle zaslaných přihlášek provede technický delegát případné omezení počtu startujících v jednotlivých disciplínách. Seznam nevybraných závodníků bude zveřejněn 6. 1. 2023 na  www.atletika.cz. 

Orientační počty závodníků v disciplínách:

Technické disciplíny: 20 záv., 60 m: 24 záv., 200 m, 400 m: 24 záv., dlouhé běhy: 20 záv.

Omezení startů:

Dorost (2006–2007) může startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším.

Startovní listiny:

Nasazení závodníků resp. závodnic do jednotlivých běhů a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků resp. závodnic v soutěžích v poli určuje TD závodů na základě výkonnosti přihlášených závodníků a závodnic z roku 2022.

Přihlášky běhy na 1500 a 3000 m:

Přihlášky provádějte od kategorií dorostu a juniorů vše do společně vypsaných kategorií mužů resp. žen! Případné vyhlášení medailí proběhne v rámci věkových kategorií.

Závod na 3000 m je vypsán také pro starší žactvo.


 

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 91,4, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-8,5, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 60m p 83,8, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 60m p 99,1, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 106,7, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Žáci 3000 m
Žákyně 3000 m

Technická ustanovení

Skok vysoký, základní výšky: 

M: 156 cm, Ž: 141 cm, Dci: 151 cm, Dky: 136 cm, 

Tyč: M: 280 cm, Ž: 220 cm, Dci: 260 cm, Dky: 200 cm

Trojskok, vzdálenost prkna: M, Jři, Dci: 11 m; Ž, Jky, Dky: 9 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

 • Bude otevřena od 8:30 v kancelářích pod tribunou (pod schody) společně s prezentací a platbou startovného.
 • Dodatečné přihlášky nejsou povoleny!
 • Odhlášky možné na email: antonio.moravek@seznam.cz do 7.1.20223 do  20 hod.  a následně vždy nejpozději do 60 minut před plánovaným začátkem soutěže v kanceláři.
 • Přihlášky štafet proveďte výlučně přes elektronické přihlášky!!

Startovné

 • Závodníci mimo Středočeský kraj 200 Kč/disciplína. Případně vybraní závodníci mimo Středočeský kraj uhradí startovné na místě. 
 • Při nenastoupených startech (DNS) zaplatí oddíly 200,- Kč za každý takový start. Na oddíly bude zaslána faktura od SKAS.
 • Startovné se vybírá u prezentace pod tribunou a to nejpozději 60 minut před plánovaným startem disciplíny. Pokud nebude do té doby uhrazeno startovné, budou závodníci vyškrtnuti ze startovních listin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do čtvrtka 5.1.2023 20:00.

Svolavatelna

Svolavatelna nebude zřízena. Závodníci se prezentují přímo u disciplíny.

Prezentace:

 • BĚHY 10 minut před disciplínou u startéra

 • TECHNIKY 30 minut před disciplínou u vrchníka

Šatny

Budou zajištěny v objektu u haly pouze pro převlékání, za odložené věci pořadatel neručí!

Výsledky

 • Nejlepší tři závodníci obdrží medaili. Podmínkou udělení medaile v disciplíně je nastoupení ke startu alespoň tří závodníků ze dvou atletických oddílů Středočeského kraje.
 • Výsledky budou k dispozici na www.atletika.cz

Zdravotní služba

Bude zajištěna pracovníky Českého červeného kříže, kteří budou sídlit ve zdravotnické místnosti za startem 150 m.

Časový pořad

neděle, 8.1.2023

Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-8,5 Dky Běh 1 dálka Dci koule 4kg Ž koule 4kg Jky
10:12 60m p 83,8 Jky Běh 1
10:15 60m p 83,8 Ž Běh 1
10:25 60m p 91,4 Dci Běh 1
10:30 tyč M tyč Dci tyč Jři
10:35 60m p 99,1 Jři Běh 1
10:45 60m p 106,7 M Běh 1
11:00 60 m Dky Rozběh 1
11:25 60 m Jky Rozběh 1
11:30 dálka M dálka Jři koule 3kg Dky
11:35 60 m Ž Rozběh 1
11:45 60 m Dci Rozběh 1
12:05 60 m Jři Rozběh 1
12:25 60 m M Rozběh 1
12:45 60 m Dky Finále A
12:48 60 m Dky Finále OPEN
12:51 60 m Jky Finále A
12:54 60 m Jky Finále OPEN
12:57 60 m Ž Finále
13:00 60 m Dci Finále A tyč Ž tyč Dky tyč Jky dálka Ž dálka Jky koule 5kg Dci
13:03 60 m Dci Finále OPEN
13:06 60 m Jři Finále A
13:09 60 m Jři Finále OPEN
13:12 60 m M Finále
13:45 800 m Dky Běh 1
13:55 800 m Ž Běh 1 800 m Jky Běh 1
14:00 800 m Dci Běh 1 koule 6kg Jři koule 7,26kg M
14:05 800 m M Běh 1 800 m Jři Běh 1
14:10 200 m Dky Běh 1
14:30 dálka Dky
14:35 200 m Jky Běh
14:45 200 m Ž Běh 1 výška M výška Dci výška Jři
14:50 200 m Dci Běh 1
15:20 200 m Jři Běh 1
15:35 200 m M Běh 1
15:45 400 m Dky Běh 1
15:55 400 m Jky Běh 1
16:00 400 m Ž Běh 1
16:05 400 m Dci Běh 1
16:15 400 m Jři Běh 1 trojskok M trojskok Dci trojskok Jři
16:20 400 m M Běh 1
16:30 výška Ž výška Dky výška Jky
16:35 3000 m Žky
16:50 3000 m Ž Běh JD
17:05 3000 m Žci 3000 m Dci Běh
17:15 trojskok Ž trojskok Dky trojskok Jky
17:20 3000 m M Běh +J
17:35 1500 m Dky Běh
17:45 1500 m Ž Běh +J
17:55 1500 m Dci Běh
18:05 1500 m M Běh +J
18:20 4x200 m Ž Běh
18:30 4x200 m M Běh

Stravování

V atletické hale Otaka Jandery bude po dobu závodů otevřen bufet s drobným občerstvením.

Parkování

Upozorňujeme na omezení parkování, jak v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MV, tak mimo areál.

Parkování bude povoleno pouze ve vymezeném prostoru a je třeba dbát pokynů pořadatele, který bude mít na starost parkoviště. Po obsazení všech parkovacích míst bude vjezd na vyznačené parkoviště uzavřen.

Další informace

Vzhledem k počtu přihlášených závodníků je možné, že časový pořad bude upraven!

Taková skutečnost bude oznámena společně s případnými škrty přihlášených závodníků 6.1.2023 na www.atletika.cz .