Česká tyčka 2023 - závody ve skoku o tyči

Pořadatel

Technicky zajišťuje ČAS - sekce skoky a víceboje.

Datum

14.01.2023

Místo

Praha - Strahov (atletická nafukovací hala)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Kysela
Ředitel závodu Zdeněk Lubenský
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2012
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2012

Soutěže

Dorostenci tyč
Dorostenky tyč
Juniorky tyč
Junioři tyč
Muži tyč
Ženy tyč
Žáci tyč
Ml. žáci tyč
Ml. žákyně tyč
Žákyně tyč

Technická ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo určit základní výšky a zvyšování na základě počtu přihlášených a jejich výkonnosti.

Soutěž bude probíhat paralelně na dvou doskočištích.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v den závodu od 9:30 hodin v atletické hale.

Startovné

Startovné činí 200,- Kč (platí se na místě při prezentaci v závodní kanceláři).

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS ( http://www.atletika.cz), a to od 16.12.2022 do čtvrtka 12.01.2023 do 20:00 hod.

Vzhledem k omezenému počtu startujících v kategoriích mužů a žen provede ředitel závodu výběr účastníků.

Ve středu 12.01.2023 bude tento výběr zveřejněn na webu ČAS.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 14.1.2023

Čas Disciplíny
11:00 tyč Žci tyč Žcm tyč Žky tyč Žkm
15:00 tyč M tyč Ž
18:00 tyč Jři tyč Dci tyč Jky tyč Dky