Středočeský krajský přebor staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub A. C. TEPO Kladno

Datum

22.01.2023

Místo

Praha - Strahov (Přetlaková hala ČAS)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jiří Klesnil
Ředitel závodu Jiří Klesnil 603815534 jiri.klesnil@volny.cz
Hlavní rozhodčí Jakub Kubálek
Technický ředitel Tomáš Musil
Hlasatel Jánský Radomír
Lékař MUDr. Navrátil
Vedoucí ceremoniálu Hana Větrovcová
Hospodář Jitka Knotková
Časomíru zajišťuje Vratislav Fišera
Výsledky zpracoval Vratislav Fišera

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2008 - 2009

Startují pouze závodníci a závodnice Středočeského atletického svazu. V případě nízkého počtu mohou startovat závodníci a závodnice z jiných krajů.

Každý závodník či závodnice může startovat maximálně ve dvou individuálních disciplínách a jedné štafetě.

Soutěže

Muži 60 m, 200 m
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-8,2, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 8:45 v hale.

Startovné

  • Závodníci mimo Středočeský kraj 200 Kč/disciplína. Případně vybraní závodníci mimo Středočeský kraj uhradí startovné na místě. 
  • Při nenastoupených startech (DNS) zaplatí oddíly 200,- Kč za každý takový start. Na oddíly bude zaslána faktura od SKAS.
  • Startovné se vybírá u prezentace nejpozději 60 minut před plánovaným startem disciplíny. Pokud nebude do té doby uhrazeno startovné, budou závodníci vyškrtnuti ze startovních listin.

 

Přihlášky

Podávají kluby a oddíly (včetně štafet) na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.1. 2023 do 19.1.2023 20:00 hodin.

20.1.2023 bude na stránkách ČAS zveřejněn seznam vybraných účastníků.

Každý klub či oddíl může přihlásit maximálně dvě štafety 4x200m.

 

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží v závodní pouze účastníci běhů na 800m a 1500m.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo halu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní (koule), které však musí nejpozději před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v koulařském sektoru.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hale.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: Hlavní rozhodčí, ředitel závodů a technický ředitel.

Časový pořad

neděle, 22.1.2023

Čas Disciplíny
09:45 60 m Žci Rozběh tyč Žci tyč Žky koule 4kg Žci
10:30 60 m Žky Rozběh
11:30 60m p 83,8 Žci Finále výška Žky
12:00 60m p 76,2-8,2 Žky Finále dálka Žky Finále 1
12:35 60 m Žci Finále A
12:38 60 m Žci Finále B
12:41 60 m M
12:48 60 m Žky Finále A
12:51 60 m Žky Finále B
13:10 výška Žci
13:15 koule 3kg Žky
13:25 800 m Žci Finále
13:40 800 m Žky Finále
13:50 dálka Žky Finále 2
13:55 300 m Žci Finále
14:30 300 m Žky Finále
15:10 1500 m Žci Finále
15:30 1500 m Žky Finále
15:40 dálka Žci
15:50 150 m Žci Finále
16:35 150 m Žky Finále
17:40 200 m M
17:50 4x200 m Žci Finále
18:10 4x200 m Žky Finále

Stravování

V průběhu závodů bude u prostoru vrátnice zajištěno občerstvení stánkovým prodejem.

K dispozici budou teplé a studené nápoj, polévka, klobása, párek v rohlíku a další občerstvení.

Další informace

Vyhlášení vítězů proběhne krátce po skončení soutěže, doběhu finále. První tři obdrží medaile. Diplomy obdrží medailisté následně v závodní kanceláři.

Pořadatel si vyhrazuje upravit časový program dle počtu startujících.

Sledujte propozice závodů, které se mohou měnit, webovou stránku ČAS, kde bude pořadatel informovat o případných úpravách a změnách propozic!