Halové Mistrovství staršího a mladšího žactva Jihomoravského kraje + vložené závody

Pořadatel

Technicky zajišťuje Jihomoravský krajský atletický svaz, technické uspořádání vč. rozhodčích ve spolupráci s AK SSK Vítkovice

Datum

13.01.2023

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Zbyněk Chlumecký
Ředitel závodu Petr Kotyza
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 1933 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1933 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011

Startují registrovaní závodníci, kteří byli k účasti na mistrovství včas přihlášeni a prezentovali se včas v závodní kanceláři:
a) členové JMKAS starší žactvo (roč. 2008 a 2009),
b) členové JMKAS mladší žactvo (roč. 2010 a 2011),
c) mimo soutěž nečlenové JMKAS – pouze starší žactvo a pouze běhy
d) ve vložených závodech povolen start pouze dorostu, juniorstva a dospělých

Soutěže

Muži 60 m, 300 m, 1000 m
Ženy 60 m, 300 m, 1000 m
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-8,2, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

a) v soutěžích na 60 m postupuje do finále pouze 8 nejlepších podle časů,
b) překážkové běhy i ostatní běhy se běží na čas rovnou jako finále,
c) přebírání medailí a diplomů průběžně na tribuně pod rozhlasovou kabinou

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,30 hodin.

Startovné

Startovné bude možné uhradit na tribuně pod rozhlasovou kabinou, a to hotově před zahájením závodu, proti platbě bude vystaven doklad o zaplacení.

Dle rozhodnutí VV JMKAS činí startovné 100,- Kč za přihlášeného závodníka. Startovné mimo soutěž (mimo JMKAS) činí 200,- Kč za každou přihlášenou disciplínu. Starty mimo soutěž budou povoleny pouze v bězích a pouze staršímu žactvu. Startovné ve vložených závodech činní 100 Kč závodníci JMKAS/ 200 Kč ostatní/ za disciplínu. Starty přihlášené po termínu do 12 hodin následujícího dne po ukončení přihlášek s poplatkem 3000 Kč za disciplínu technickému delegátovi závodu / v případě nízké výkonnosti tato přihláška nezaručuje účast v závodě.

Přihlášky

a) podávají atletické oddíly přes webové stránky ČAS www.atletika.cz; otevření přihlášek 5. ledna 2023 uzavření 11. ledna 2023 ve 20:00 hod. (štafety se budou přihlašovat na místě).

b) technický delegát má právo přihlášku závodníka, resp. závodnice odmítnout z výkonnostních důvodů (vybere maximálně 40 závodníků a závodnic v každé disciplíně) a seznam nevybraných
závodníků a závodnic zveřejní do 12. Ledna 2023 do 16:00 hodin na stránkách ČAS – výběr závodníků se provede na základě výkonnosti od 1. 1. 2022 do 11. 1. 2023

c) ve startovních listinách se bude pouze škrtat, nikoliv dopisovat !

d) přihláška startů po výše uvedeném uzavření přihlášek je možná do 12. hodiny následujícího dne, a to technickému delegátovi závodu a s poplatkem 3000 Kč za disciplínu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze v:atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a slouží pouze k převlečení. Pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu za startem na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna opo celou dobu závodů.

Časový pořad

pátek, 13.1.2023

Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-7,7 Žcm výška Žkm tyč Žci tyč Žky dálka Žci koule 3kg Žcm
10:15 60m p 76,2-7,7 Žkm
10:30 60m p 83,8 Žci
10:45 60m p 76,2-8,2 Žky
11:00 60 m Žcm Rozběh
11:15 60 m Žkm Rozběh
11:30 60 m Žci Rozběh výška Žcm dálka Žky koule 4kg Žci
11:45 60 m Žky Rozběh
12:00 60 m M Rozběh
12:15 60 m Ž Rozběh
12:30 60 m Žcm Finále
12:35 60 m Žkm Finále
12:40 60 m Žci Finále
12:45 60 m Žky Finále
12:50 60 m M Finále
12:55 60 m Ž Finále
13:00 výška Žky dálka Žcm koule 2kg Žkm
13:10 800 m Žcm
13:20 800 m Žkm
13:30 800 m Žci
13:40 800 m Žky
13:50 1000 m M
14:00 1000 m Ž
14:10 300 m Žci
14:20 300 m Žky
14:30 300 m M výška Žci dálka Žkm koule 3kg Žky
14:40 300 m Ž
14:55 1500 m Žci
15:05 1500 m Žky
15:20 150 m Žcm
15:35 150 m Žkm
15:45 150 m Žci
16:00 150 m Žky
16:15 4 x 200m mix mladší žactvo
16:25 4x200 m Žci
16:35 4x200 m Žky

Další informace

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.

Vstup do haly pro závodníky a trenéry je hlavním vchodem od hotelu Clarion.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.

Omezení startu
a) závodníci a závodnice mohou startovat pouze v rozsahu závodění své kategorie (mistrovské a doplňkové disciplíny),
b) závodníci, resp. závodnice roč. 2008–2009 mohou startovat ve dvou individuálních disciplínách a v nich pouze v jednom běhu na tratích 300 m a delších plus štafetě
c) závodníci, resp. závodnice roč. 2010–2011 mohou startovat ve dvou individuálních disciplínách a v nich pouze v jednom běhu na tratích 300 m a delších plus štafetě
d) závodníci ani závodnice nar. 2012 a mladší nemohou na přeboru startovat
e) závodníci startující mimo soutěž nemohou postoupit do finále, výjimkou je společné finále na 60m – 1 x mužské složky, 1 x ženské složky