Zahajovací oddílové závody

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Svitavy, z. s.

Datum

07.01.2023

Místo

Svitavy (Hala Šapitó, Svitavský stadion, U stadionu 17, 568 02 Svitavy)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef Marek 602 94 66 55 marek.josef@email.cz

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2013

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 150 m, skok z místa, plný míč 1kg
Atletická minipřípravka-hoši 150 m, skok z místa, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky 150 m, skok z místa, plný míč 1kg
Atletická minipřípravka-dívky 150 m, skok z místa, plný míč 1kg
Žáci 150 m, 800 m, skok z místa, koule 4kg, plný míč 2kg
Ml. žáci 150 m, skok z místa, koule 3kg, plný míč 1kg
Ml. žákyně 150 m, skok z místa, koule 2kg, plný míč 1kg
Žákyně 150 m, 800 m, skok z místa, koule 3kg, plný míč 2kg

Technická ustanovení

Vstup možný pouze v čisté sálové obuvi. Pro běhy na oválu je možné použití treter s hřeby 6 mm.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Předem schválené a přihlášené starty závodníků z jiných oddílů 50 Kč za přihlášený start. U startů přihlášených na místě 200 Kč/start. U přihlášek na místě nemusí být přihláška přijata vzhledem ke kapacitě haly.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a do 6.1.2023 do 20:00.

Pořadatel zveřejní seznam nepřijatých závodníků na oddílovém FB v pátek 6.1.2023 do 20:30.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno uvnitř oválu (fotbalové hřiště), případně venku na dráze stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hale Šapitó. Pořadatel neručí za věci ponechané v šatně.

Časový pořad

sobota, 7.1.2023

Čas Disciplíny
10:30 150 m Žcm 150 m Žkm 150 m Žci 150 m Žky 150 m EleHm 150 m EleH 150 m EleZm 150 m EleZ skok z místa Žci skok z místa Žcm skok z místa Žky skok z místa Žkm skok z místa EleHm skok z místa EleH skok z místa EleZm skok z místa EleZ
11:00 plný míč 1kg Žcm plný míč 1kg Žkm plný míč 1kg EleHm plný míč 1kg EleH plný míč 1kg EleZm plný míč 1kg EleZ plný míč 2kg Žci plný míč 2kg Žky
11:45 800 m Žci 800 m Žky
12:00 koule 2kg Žkm koule 3kg Žky koule 3kg Žcm koule 4kg Žci