Veřejné závody - sprinty, výška, koule

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

15.01.2023

Místo

Plzeň (Vejprnická 1253/36)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jiří Kadla 731196274
Ředitel závodu Michal Černý +420777889619 skplz@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Vladimír Bartůněk
Technický ředitel Březina Jiří

Startují

ročníky 1933 - 2009
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1933 - 2009
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Dorostenci 60m p 91,4, koule 5kg
Dorostenky 60m p 76,2-8,5, koule 3kg
Junioři 60m p 99,1, koule 6kg
Muži 60 m, 60m p 106,7, výška, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 60m p 83,8, výška, koule 4kg
Žáci 60m p 83,8, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 60m p 76,2-7,7, výška
Ml. žákyně 60 m, 60m p 76,2-7,7, výška
Žákyně 60m p 76,2-8,2

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Rozběh pro skok o tyči je zkrácený na maximálně 23m.

Soutěž ve Vrhu koulí se koná na venkovním sektoru. 

Ve skoku vysokém je celkový počet závodníků omezen na 20. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 15.1. od 9:00 hodin v prostorách cíle.

Startovné

Startovné činí 150 Kč za přihlášenou disciplínu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 4.1.2023 do 13.1.2023 do 23:59.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2, a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

neděle, 15.1.2023

Čas Disciplíny
09:00 60 m Žkm Rozběh
09:20 60 m Žcm Rozběh
09:30 60 m Žkm Finále výška Žcm
09:40 60 m Žcm Finále
10:00 60 m Ž Rozběh
10:20 60 m M Rozběh
10:30 výška Žkm
10:40 60 m Ž Finále A
10:45 60 m Ž Finále B
10:50 60 m Ž Finále C
10:55 60 m M Finále A
11:00 60 m M Finále B koule 3kg Dky Finále koule 4kg Ž Finále
11:05 60 m M Finále C
11:10 60m p 76,2-7,7 Žkm Rozběh
11:25 60m p 76,2-7,7 Žcm Rozběh
11:40 60m p 76,2-8,2 Žky Rozběh
11:55 60m p 76,2-8,5 Dky Rozběh
12:00 60m p 76,2-8,5 Dky Finále výška M
12:05 60m p 83,8 Ž Rozběh
12:15 60m p 83,8 Žci Rozběh
12:30 60m p 91,4 Dci Rozběh
12:40 60m p 99,1 Jři Rozběh
12:50 60m p 106,7 M Rozběh
13:00 výška Ž koule 4kg Žci Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále
13:05 60m p 76,2-7,7 Žkm Finále
13:10 60m p 76,2-7,7 Žcm Finále
13:15 60m p 76,2-8,2 Žky Finále
13:25 60m p 83,8 Ž Finále
13:30 60m p 83,8 Žci Finále
13:35 60m p 91,4 Dci Finále
13:40 60m p 99,1 Jři Finále
13:45 60m p 106,7 M Finále