Přebor Jihočeského kraje dospělých a dorostu v hale

logo_a4dv_male

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl SK Čtyři Dvory Č. Budějovice

Datum

28.01.2023

Místo

Praha - Strahov (Vaníčkova 1230/44, 169 00 Praha 6-Břevnov)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Bohuslava Váňová (ženské složky)
bohumohu@seznam.cz
Technický delegát
Václav Tipka (mužské složky)
vaclav.tipka@seznam.cz
Ředitel závodu
Bohuslav Vít
724677747
vit.bohuslav@centrum.cz
Hlavní rozhodčí
prof. PhDr. Miloslav Lapka
Technický ředitel
Rybák Michal
Časomíru zajišťuje
Atletika Písek
Výsledky zpracoval
Atletika Písek_F. Veselý

Startují

ročníky 1933 - 2005
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2009
ročníky 1933 - 2005
ročníky 2006 - 2009

Startují pouze registrovaní závodníci z oddílů/klubů JčKAS a mimo soutěž z oddílů/klubů ČAS. Oddíly vybaví své závodníky oddílovými dresy, popř. jednotným tričkem.

V kategorii mužů (včetně juniorů) a žen (včetně juniorek) atleti a atletky ročníku 2005 a starší; v kategorii juniorů (samostatné disciplíny) atleti ročníků 2004 a 2005; v kategorii dorostenců a dorostenek atleti ročníků 2006 a 2007.

Starší žactvo (pouze závodníci Jihočeského kraje ročníků 2008, 2009) na základě mimořádných výkonů může startovat v kategorii dorostu (jejich start musí být odsouhlasen TD); start mladšího žactva (2010 a mladší) není povolen.

Přihlášeným závodníkům z jiných krajů (pouze ročníky 2007 a starší, start žactva není povolen) a vybraným TD bude po zaplacení startovného (200 Kč za disciplínu) povolen start bez nároku na postup do finále (pokud v něm nezůstane volné místo) a bez nároku na zisk medaile.
Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají oddíly.

Omezení startu

Dorost a žactvo může startovat nejvýše ve třech disciplinách a štafetě, junioři, juniorky a starší bez omezení.

Dorost a žactvo (2006 - 2009) může startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším, junioři a juniorky (2004, 2005) pouze v jednom běhu na 1500 m a delším.

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 91,4, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,5, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Junioři 60m p 99,1, koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 106,7, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky, vzdálenost odrazového břevna

výška: muži 151 cm, ženy 136 cm, dorostenci 146 cm, dorostenky 131 cm

tyč: muži 260 cm, ženy 220 cm dorostenci 240 cm, dorostenky 200 cm

trojskok: muži 11,0 m, ženy 9,0 m, dorostenci 11,0 m, dorostenky 9,0 m

Rozsah závodů (disciplín mistrovství)
Muži (včetně juniorů): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (7,26 kg), 4x200 m (včetně dorostenců).
Junioři (samostatně): 60 m př., koule (6 kg).
Dorostenci (samostatně): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (5 kg).
Ženy (včetně juniorek): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, l500 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (4 kg), 4x200 m (včetně dorostenek).
Dorostenky (samostatně): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (3 kg).

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 8:45 hodin, oddíly do 9:30 hodin odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky, dodatečné přihlášky nejsou povoleny.

Startovné

100,- Kč za každou disciplínu (včetně štafety) pro závodníky JčKAS, (200,- Kč za každou disciplínu pro závodníky z jiných krajů); startovné musí být zaplaceno před zahájením závodů a to celkově vždy za celý oddíl (počet startů stanoven po odhlášení nepřítomných závodníků).

Při nenastoupení závodníka k disciplíně se startovné nevrací a propadá ve prospěch JčKAS.

Přihlášky

Přihlášky (bez štafet) pouze přes AK na webové stránce ČAS nejpozději do čtvrtka 26. 1. 2023 do 20:00 hod. Na jinou formu přihlášek nebude pořadatel brát zřetel.
Přihlašovat pouze na vypsané disciplíny v jednotlivých kategoriích (tzn. juniorky ve všech disciplínách za ženy; juniory kromě koule a překážek ve všech ostatních disciplínách za muže; žáky a žákyně ve všech disciplínách za dorostence a dorostenky).
Závodníci z jiných krajů uvedou do přihlášky MS.
Dle zaslaných přihlášek provedou techničtí delegáti případné omezení počtu startujících v jednotlivých disciplínách (při výběru budou budou upřednostněni atleti z Jihočeského kraje); seznam nevybraných závodníků bude zveřejněn na www.jckas.cz a www.atletika.cz nejpozději v pátek 27. ledna 2023.
Pokud pro malý počet přihlášených závodníků by odpadly rozběhy (60 m), uskuteční se finále v plánovaném čase rozběhů.

Svolavatelna

Prezentace

Prezentace nejpozději 10 minut před disciplínou – v bězích u startéra, v technických disciplínách u vrchníka

Šatny

Budou zajištěny v objektu pouze pro převlékání, za odložené věci pořadatel  NERUČÍ.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v hale.

Nasazení závodníků a závodnic do jednotlivých běhů (včetně drah), postupový klíč do finále (60 m), startovní pořadí v soutěžích v poli a  zvyšování ve výšce a tyči určují techničtí delegáti.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Tituly a odměny:

Ve vypsaných disciplínách závodnice a závodníci z jihočeských oddílů na prvním až třetím obdrží medaili a diplom.Podmínkou udělení medailí a diplomů v disciplíně je nastoupení ke startu alespoň 3 závodníků resp. závodnic ze 2 různých oddílů Jihočeského kraje (závodníci z jiných krajů startují bez nároku na zisk medaile).

V disciplínách dorostenců a dorostenek při startu pouze jednoho nebo dvou závodníků bude společné vyhodnocení v rámci kategorie mužů resp. žen.

Vyhlašování výsledků bude probíhat v blocích během závodů

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v hale, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

sobota, 28.1.2023

Čas Disciplíny
10:00 60 m Ž Rozběh 60 m Dky Rozběh tyč M Finále tyč Dci Finále dálka Dci Finále koule 4kg Ž Finále
10:30 60 m M Rozběh 60 m Dci Rozběh
11:00 60m p 76,2-8,5 Dky Finále koule 3kg Dky Finále
11:10 60m p 83,8 Ž Finále dálka M Finále
11:20 60m p 91,4 Dci Finále
11:30 60m p 99,1 Jři Finále
11:40 60m p 106,7 M Finále
11:50 60 m Dky Finále
11:55 60 m Ž Finále
12:00 60 m Dci Finále koule 5kg Dci Finále
12:05 60 m M Finále
12:20 výška M Finále výška Dci Finále dálka Ž Finále
12:35 800 m Ž Finále 800 m Dky Finále
12:45 800 m M Finále 800 m Dci Finále
13:00 3000 m Ž Finále 3000 m Dky Finále tyč Ž Finále tyč Dky Finále koule 7,26kg M Finále
13:20 3000 m Dci Finále dálka Dky Finále
13:35 3000 m M Finále
14:00 400 m Ž Finále 400 m Dky Finále koule 6kg Jři Finále
14:10 výška Ž Finále výška Dky Finále
14:20 400 m M Finále 400 m Dci Finále
14:30 trojskok M Finále trojskok Dci Finále
14:40 1500 m Ž Finále 1500 m Dky Finále
14:50 1500 m M Finále 1500 m Dci Finále
15:10 200 m Ž Finále 200 m Dky Finále
15:20 trojskok Ž Finále trojskok Dky Finále
15:45 200 m M Finále 200 m Dci Finále
16:20 4x200 m Ž Finále
16:35 4x200 m M Finále

Další informace

Upozornění

Pořadatel si vyhrazuje právo drobných úprav časového pořadu dle počtu přihlášených. O těchto změnách budete informováni jak hlasatelem, tak opraveným časovým pořadem na vývěsní tabuli.