Uzavřený halový závod staršího a mladšího žactva

ASK_moje_corel_pozitiv11

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický školní klub Mazurská, z. s.

Datum

15.01.2023

Místo

Český Brod (Komenského 516, 282 01 Český Brod)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Randa Michal
Hlavní rozhodčí Ing. Filip Kubelka
Časomíru zajišťuje Feher Jan
Výsledky zpracoval Kubelka Filip +420739511417 filip.kubelka@askmazurska.cz

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2012
ročníky 1933 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2012

Soutěže

Dorostenky 60 m, 60m p 76,2-8,5, výška, dálka
Ženy 60 m, 60m p 83,8, výška, dálka
Žáci 60 m, 60m p 83,8, výška, dálka
Ml. žáci 60 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka
Ml. žákyně 60 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka
Žákyně 60 m, 60m p 76,2-8,2, výška, dálka

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve skoku vysokém určí ředitel závodu podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v cílovém prostoru od 9:30.

Přihlášky

Podávají hlavní trenéři AŠK Mazurská na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) do 14.1.2023 do 22:00.

Šatny

Šatny jsou průchozí, k dispozici ve spojovací chodbě haly. Za odložené věci pořadatel neručí.

Časový pořad

neděle, 15.1.2023

Čas Disciplíny
10:00 60m p 83,8 Ž Běh
10:05 60m p 83,8 Žci Běh
10:10 60m p 76,2-8,5 Dky Běh
10:15 60m p 76,2-8,2 Žky Běh
10:20 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh
10:25 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh
10:30 60 m Ž Běh 60 m Žky Běh 60 m Dky Běh
10:45 60 m Žcm Běh 60 m Žci Běh
10:55 60 m Žkm Běh
11:05 60 m Ž Finále 60 m Dky Finále 60 m Žky Finále
11:15 60 m Žci Finále 60 m Žcm Finále
11:25 60 m Žkm Finále
11:30 dálka Žcm dálka Žci
12:00 dálka Ž dálka Žkm dálka Žky dálka Dky
12:30 výška Ž výška Žkm výška Žcm výška Žky výška Žci výška Dky

Další informace

Časový pořad je pouze orientační, může být upraven dle počtu přihlášených závodníků.