Oddílové přebory (uzavřené)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

23.01.2023

Místo

Otrokovice (MSH Otrokovice, Mánesova ul.)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Aleš Prudký
Ředitel závodu Aleš Prudký
Hlavní rozhodčí Martina Slívová
Časomíru zajišťuje TJ Jiskra Otrokovice
Výsledky zpracoval Dominika Remešová remesovadom@seznam.cz

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2013

Soutěže

Dorostenci 40 y
Dorostenky 40 y
Atletická přípravka-hoši 40 y
Atletická minipřípravka-hoši 40 y
Atletická přípravka-dívky 40 y
Atletická minipřípravka-dívky 40 y
Žáci 40 y, 40y p
Ml. žáci 40 y, 40y p
Ml. žákyně 40 y, 40y p
Žákyně 40 y, 40y p

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 18.1. do 22.1. 2023 19:00.

Výsledky

 Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Po dobu konání závodů bude přítomen zdravotník.

Časový pořad

pondělí, 23.1.2023

Čas Disciplíny
15:00 40 y Dci Rozběh 40 y Žci Rozběh 40 y Žcm Rozběh
15:15 40 y Dky Rozběh 40 y Žky Rozběh 40 y Žkm Rozběh
15:30 40 y Dci Finále 40 y Žci Finále 40 y Žcm Finále
15:45 40 y Dky Finále 40 y Žkm Finále 40 y Žky Finále
16:00 40 y EleHm Finále 40 y EleH Finále 40 y EleZm Finále 40 y EleZ Finále
16:30 40y p Žci Finále
16:40 40y p Žky Finále
16:50 40y p Žkm Finále
16:55 40y p Žcm Finále