24. ročník Otrokovického halového mítinku

loga

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

08.02.2023

Místo

Otrokovice (Městská sportovní hala Otrokovice, Mánesova ul.)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Lukáš Vojtek
Vedoucí projektu Aleš Prudký 605155155 prudky11@seznam.cz
Předseda OV Aleš Prudký
Ředitel závodu Michal Petřík
Hlavní rozhodčí Jakub Hřib
Technický ředitel David Uhlíř
Hlasatel JUDr. Simon Zdeněk
Lékař ČsČK
Vedoucí ceremoniálu Ivana Staňková
Hospodář ing. Pavel Beznoska
Časomíru zajišťuje TJ Jiskra Otrokovice
Výsledky zpracoval Dominika Remešová 605025799 remesovadom@seznam.cz

Startují

ročníky 2001 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2001 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2012 - 2013

Soutěže

Dorostenci koule 5kg
Dorostenky koule 3kg
Atletická přípravka-hoši 40 y, skok z místa, raketka
Atletická přípravka-dívky 40 y, skok z místa, raketka
Muži 20-22 let 40 y, výška, trojskok, koule 6kg, koule 7,26kg
Ženy 20-22 let 40 y, výška, trojskok, koule 4kg
Žáci 40 y, 40y p, výška, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 40 y, 40y p, výška, dálka
Ml. žákyně 40 y, 40y p, výška, dálka
Žákyně 40 y, 40y p, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Kategorie přípravek a žactva závodí v hladké halové obuvi, tretry nejsou povoleny!

Kategorie dorostu a U 23 mohou použít tretry osazené keramickými hřeby typu stromeček. Pořadatel má tyto hřeby v omezeném množstv k dispozici v ceně 10,- Kč za kus.

Kdo tyto hřeby vlastníte z předchozích akcí, namontujte si je prosím do treter.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v MSH od 08:00 hodin.

Startovné

Startovné se hradí v hotovosti při prezentaci ve výši 150,- za každého závodníka, bez omezení počtu startů.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.1. do 7.2. 2023 15:00 hodin.

V případě potřeby volejte na telefon 605 155 155.

Neregistrovaní a zahraniční účastníci posílají přihlašky do 6.2. 2023 do 24:00 hodin na mailovou adresu : prudky11@seznam.cz

uveďte prosím jméno, příjmení, datum narození a klubovou, či školní příslušnost

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno v prostorách vyhrazených pořadatelem, dbejte jeho pokynů!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v sektoru vrhu koulí.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v MSH, a to pro závodníky šatny č. 2 a 4 a pro závodnice šatny č. 1 a 3. Dále je možnost využít šatny v odpoledním programu 5 a 6.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v hale.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: technický delegát, hlavní rozhodčí a ředitel závodu

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v MSH.

Zdravotní služba

Bude přítomna ve vyhrazených prostorách v hale.

Časový pořad

středa, 8.2.2023

Čas Disciplíny
08:45 Dopolední blok- rozcvičování na ploše
09:20 Slavnostní zahájení
09:30 40y p Žkm Finále výška Žkm Finále dálka Žci Finále koule 3kg Žky Finále
09:40 40y p Žcm Finále výška Žky Finále
09:55 40y p Žky Finále
10:10 40y p Žci Finále
10:20 40 y Žcm Rozběh
10:30 dálka Žcm Finále
10:35 40 y Žci Rozběh
10:50 40 y Žkm Rozběh koule 4kg Žci Finále
11:00 výška Žcm Finále
11:05 40 y Žky Rozběh
11:15 výška Žci Finále
11:20 40 y Žkm Finále
11:30 dálka Žkm Finále
11:40 40 y Žky Finále
12:00 40 y Žcm Finále
12:15 40 y Žci Finále
12:30 dálka Žky Finále
13:45 Vyhlášení výsledků žactva
15:00 Odpolední blok- rozcvičování na ploše
15:30 40 y U23M Finále
15:40 40 y U23Z Finále
16:00 40 y EleH Rozběh výška U23Z Finále trojskok U23M Finále
16:15 40 y EleZ Rozběh koule 3kg Dky Finále koule 4kg U23Z Finále
16:30 40 y EleH Finále
16:35 40 y EleZ Finále skok z místa EleH Finále
16:40 raketka EleZ Finále
17:00 skok z místa EleZ Finále raketka EleH Finále
17:25 Vyhlášení výsledků přípravek
17:30 koule 5kg Dci Finále koule 6kg U23M Finále koule 7,26kg U23M Finále
17:40 výška U23M Finále trojskok U23Z Finále
19:15 Vyhlášení a zakončení mítinku

Stravování

Bufet v prostorách haly. Restaurace Lanáček naproti haly.

Možnosti ubytování


Adresa
Web
Telefon
Email
Poznámka kontaktujte pořadatele

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na parkovištích přímo u MSH.

Další informace

Kategorie přípravek a žactva obdrží medaile a drobné věcné ceny.

Kategorie U 23 budou mít vypsány finanční odměny o jejichž výši bude pořadatel informovat na webu : www. mítink.cz

Finanční odměny u kategorie U 23 v disciplínách : trojskok a výška jsou pro mužské i ženské kategorie stanoveny ve výši:

1. místo    1500,- Kč, 2. místo   1000,- Kč, 3. místo    500,- Kč.

Ve vrhu koulí jsou tytéž odměny pro kategorie U 20. Kategorie U 23 bude řešena podle počtu přihlášených závodnic a závodníků.