Otrokovická hala přípravek a žactva

loga

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

09.03.2023

Místo

Otrokovice (MSH Otrokovice, Mánesova ul.)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Aleš Prudký 605155155 prudky11@seznam.cz
Předseda OV Aleš Prudký
Ředitel závodu ing. Beznoska Pavel
Hlavní rozhodčí Martina Slívová
Hospodář ing. Beznoska Pavel
Časomíru zajišťuje TJ Jiskra Otrokovice
Výsledky zpracoval Dominika Remešová remesovadom@seznam.cz

Startují

ročníky 2012 - 2014
ročníky 2012 - 2014

Z časových důvodů jsou vypsány pouze kategorie přípravek ročníků 2012 - 2014. Skok daleký bude probíhat  s měřením z místa odrazu, závodníci budou mít DVA pokusy.

Nejlepších 6 bude mít ještě finálový pokus. Počítá se nejlepší skok ze všech TŘÍ pokusů.

Hod bude probíhat tak, že všichni budou mít DVA pokusy, nejlepších 6 bude házet finále na DVA pokusy, začíná se od nuly, kvalifikační hod se nepočítá.

 

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 40 y, dálka, raketka
Atletická přípravka-dívky 40 y, dálka, raketka

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky a výše zveřejněných úprav pořadatelem závodu. NEJSOU POVOLENY TRETRY! Pouze sálová obuv s hladkou podrážkou.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v MSH od 14.00 hodin v.

Startovné

Startovné je stanoveno na 80,- Kč za jednoho závodníka bez omezení startů. Závodník nemusí absolvovat všechny vypsané disciplíny!

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.3.  14.00 do 8.3. 2023 do 15.30 hodin.

Neregistrované děti přihlašujte na mailem na adresu: remesovadom@seznam.cz a to do 8.3. 2023 do 15.00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno podle pokynů pořadatele.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v MSH, a to pro závodníky šatny č. 2 a 4

a pro závodnice šatny č. 1 a 3. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu konání závodů v prostorách MSH.

Časový pořad

čtvrtek, 9.3.2023

Čas Disciplíny
15:15 40 y EleH Rozběh dálka EleZ Finále
15:35 raketka EleH Finále
15:50 40 y EleZ Rozběh
16:20 40 y EleH Finále
16:30 40 y EleZ Finále dálka EleH Finále
16:40 raketka EleZ Finále
17:20 Vyhlášení vítězů

Stravování

Bufet v prostorách haly, nebo Restaurace lanovéhoi centra Lanáček naproti hale.

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v okolí MSH. 

Další informace

Finálové běhy na 40y budou rozděleny podle časů dosažených v rozbězích na Finále A a B. Startuje se z polovysokého startu.