1. Swietelsky Halový pohár mládeže 2023

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ VS Tábor, z. s.

Datum

03.02.2023

Místo

Tábor (Sportovní areál Mír, U Stadionu Míru 1579, Tábor)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Lucie Šetelíková
setyyx@gmail.com
Hlavní rozhodčí
Jiří Kadlec
Technický ředitel
Petr Nývlt
Lékař
Petra Kuželková

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Dorostenci 60 m
Dorostenky 60 m, 60m p 76,2-8,5
Juniorky 60 m, 60m p 83,8
Junioři 60 m
Muži 60 m, tyč
Ženy 60 m, 60m p 83,8, tyč
Žáci 60 m, 60m p 83,8
Ml. žáci 60 m, 60m p 76,2-7,7
Ml. žákyně 60 m, 60m p 76,2-7,7
Žákyně 60 m, 60m p 76,2-8,2

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování v tyči určí pořadatel podle výkonnosti přihlášených.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v atletickém koridoru od 15:00 hodin pod schodištěm do koridoru.

Startovné

50 Kč za start, platí se v závodní kanceláři nejpozději 45 min před vlastním startem. Zaplacení startu = prezentace k závodu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 20.1.2023 8:00 hodin do 1.2.2023 20:00 hodin.
Při velkém množství přihlášených budou mít přednost závodníci z Jihočeského kraje. V případě škrtů, budou seznamy vyvěšené během čtvrtka 2.2.2023 na webu ČAS.
Přihlášky na místě nejsou možné.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu v atletickém koridoru.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prvním patře a budou označené. Šatny slouží pouze pro převlečení. Šatnami se prochází do čisté zóny, kterou se prochází ke schodům vedoucím do atletického koridoru. Do čisté zóny, je povinné se přezout do čisté obuvi. 

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pátek, 3.2.2023

Čas Disciplíny
16:00 60m p 76,2-7,7 Žkm
16:10 60m p 83,8 Žci 60m p 76,2-7,7 Žcm
16:20 60m p 76,2-8,2 Žky
16:30 60m p 76,2-8,5 Dky
16:40 60 m př. (Vložený závod juniorek a žen) 60m p 83,8 Ž 60m p 83,8 Jky
16:55 60 m Žkm
17:00 Skok o tyči ženy a muži OPEN tyč M tyč Ž
17:10 60 m Žcm
17:20 60 m Žky
17:35 60 m Žci
17:45 60 m Dky
18:00 60 m Dci
18:10 60 m (Vložený závod juniorek a žen) 60 m Jky 60 m Ž
18:25 60 m (Vložený závod juniorů a mužů) 60 m Jři 60 m M
18:30 60 m Žkm Finále
18:35 60 m Žcm Finále
18:40 60 m Žky Finále
18:45 60 m Žci Finále
18:50 60 m Dky Finále
18:55 60 m Dci Finále

Stravování

Bufet v areálu není. Na chodbě je k dispozici automat s pitím a v koridoru pítko s pitnou vodou. 
V koridoru je přísný zákaz konzumace jídla a sladkého pití.

Parkování

Parkovat doporučujeme vedle areálu na parkovišti u plaveckého bazénu.

Další informace

Vyhlašovat se bude vítěz z každé disciplíny, která je součástí Swietelsky halového poháru mládeže. Vyhlašování se bude konat průběžně. Vložené disciplíny se vyhlašovat nebudou.

Vstup do koridoru je možný pouze po přezutí do čistých bot. V koridoru je přísný zákaz jídla a pití sladkých nápojů.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového pořadu! V případě změny, bude nový časový pořad vyvěšen na webu ČAS.