Diamantová liga II.

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Poruba z.s.

Datum

13.05.2023

Místo

Ostrava - Poruba

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Melounová Kateřina 775 659 162 katerina.melounova@email.cz
Hlavní rozhodčí Hana Valčuhová
Lékař Klímová Vlaďka
Časomíru zajišťuje Duda Zdeněk
Výsledky zpracoval Melounová Kateřina

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2013

Benjamínci 2016-2018

Soutěže

Atletická přípravka-hoši čtyřboj
Atletická minipřípravka-hoši čtyřboj
Atletická přípravka-dívky čtyřboj
Atletická minipřípravka-dívky čtyřboj
Ml. žáci čtyřboj
Ml. žákyně čtyřboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v  sobotu 15.4. 2023 od 8:30 hodin do 9:00 hod

Startovné

Startovné za každého závodníka činí 200 Kč. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 27.4.do 12.5.2023 12:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné u vchodu na stadion.Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni,resp.odvedeny trenérkou skupiny.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli  a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 15 min, Technické disciplíny 15 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách školy ZŠ Porubské 832.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli . Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří:

Časový pořad

sobota, 13.5.2023

Čas Disciplíny
09:30 50m 2017 D skok z místa 2017 H raketka 2015 D skok daleký 2015 H čtyřboj EleHm Finále
09:40 50m 2016 D
09:45 čtyřboj EleZm Finále
09:50 skok z místa roč. 2016 H
10:00 50m roč. 2017 H skok z místa roč. 2016 D
10:10 50m roč. 2015 D skok z místa roč. 2017 D
10:20 50m roč. 2015 H raketka roč. 2017 H
10:30 50m roč. 2016 H skok daleký roč. 2015 D raketka roč. 2017 D
10:50 raketka roč. 2016 H
11:00 raketka roč. 2016 D 300m roč. 2017 H
11:10 300m roč. 2017 D
11:20 300m roč. 2016 H raketka roč. 2015 H
11:30 300m roč. 2016 D
11:40 300m roč. 2015 H
11:50 300m roč. 2015 D
12:10 Vyhlášení výsledků- dopoledního programu
13:15 50m roč. 2014 D skok daleký roč. 2012 D skok daleký roč. 2012 H raketka roč. 2013 H čtyřboj EleH Finále
13:30 50m roč. 2014 H čtyřboj EleZ Finále čtyřboj Žcm Finále
13:40 skok daleký roč. 2014 D
13:45 raketka roč. 2012 H 60m roč. 2013 D čtyřboj Žkm Finále
13:50 skok daleký roč. 2014 H
14:00 60m roč. 2013 H
14:10 raketka roč. 2014 D
14:15 60m roč. 2012 D
14:20 skok daleký roč. 2013 D
14:30 skok daleký roč. 2013 H raketka roč. 2014 H 60m roč. 2012 H
14:45 300m roč.2014 D
15:00 300m roč.2014 H raketka roč. 2013 D
15:15 600m roč. 2013 D
15:20 raketka roč. 2012 D
15:30 600m roč. 2013 H
15:45 600m roč. 2012 D
16:00 600m roč. 2012 H
16:15 Vyhlášení výsledku - odpoledního programu