Úpická laťka

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Trutnov, z.s.

Datum

18.03.2023

Místo

Úpice (Sportovní hala při ZŠ Bratří Čapků)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jana Nývltová 499 881 275 skola@gymsos-upice.cz
Technický ředitel Jan Nývlt
Výsledky zpracoval Michaela Musilová 739008143 musilova.m@centrum.cz

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Dorostenci výška
Dorostenky výška
Juniorky výška
Junioři výška
Muži výška
Ženy výška
Žáci výška
Ml. žáci výška
Ml. žákyně výška
Žákyně výška

Technická ustanovení

Základní výšky:

- mladší žákyně r. nar. 2010 a ml. 105 cm

- mladší žáci r. nar. 2010 a ml. 110 cm

- starší žákyně r. nar. 2008–2009 115 cm

- starší žáci r. nar. 2008–2009 125 cm

- dorostenky r. nar. 2006–2007 120 cm 

- dorostenci r. nar. 2006–2007 135 cm

- juniorky a ženy r. nar. 2005 a starší 120 cm

- junioři a muži r. nar. 2005 a starší 135 cm

- zvyšování laťky: 5 x po 5 cm, dále po 3 cm

- závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic

- rozeskakování závodníků do 3. místa

- rozměry doskočiště: 7,5 x 3,5 m, výška 0,5 m

- rozměry sektoru pro rozběh: žactvo - délka 11 m, šířka 16 m;

- dorostenky, dorostenci, juniorky, junioři, ženy, muži - 16 x 16 m

Omezení startu:
- v každé kategorii žactva smí startovat za organizaci maximálně 3 závodníci (výjimkou je přidělení divoké karty od pořadatelů)

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena ve vestibulu sportovní haly pro kategorie žactva do 08:45 hodin, pro ostatní kategorie do 13:20 hodin.

Startovné

30,- Kč za závodníka = kategorie žactva

50,- Kč za závodníka = ostatní kategorie

Přihlášky

- zasílejte písemně na adresu Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice, Havlíčkova 812, 542 32 Úpice

- nebo elektronicky na jan.nyvlt@gymsos-upice.cz nejdéle do středy 15. 3. 2023

- přihláška musí obsahovat jméno a příjmení závodníka, rok narození, název organizace, za kterou závodník startuje (individuální účast bez příslušnosti k oddílu či školy je povolena)

Časový pořad

sobota, 18.3.2023

Čas Disciplíny
09:00 výška Žcm výška Žkm
11:00 výška Žci výška Žky
13:33 výška M výška Ž výška Jky výška Jři výška Dci výška Dky

Stravování

Ve vestibulu bude možné zakoupit drobné občerstvení. 

Další informace

Odměny a ceny: vítěz získá pohár, závodníci na 1. – 3. místě medaili, věcnou cenu a diplom.

Odměna za překonání mužského rekordu (205 cm) 3000,- Kč

Odměna za překonání ženského rekordu (180 cm) 3000,- Kč