2. kolo I. ligy mužů a žen, skupina B

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl AC Mladá Boleslav z.s.

Datum

28.05.2023

Místo

Mladá Boleslav (U Stadionu, 1118, 293 01 Mladá Boleslav)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Libor Dinga
Ředitel závodu Karel Hoferek atletikamb@volny.cz
Hlavní rozhodčí Karel Hoferek ml.
Technický ředitel Zdeněk Hanuš
Řídící soutěže družstev Adam Ovčarik muži, Petr Šindelář ženy
Výsledky zpracoval Michal Töpfer atletikamb@volny.cz

Startují

ročníky 1963 - 2009
ročníky 1963 - 2009

Muži a ženy (nar. 2003 a dříve), junioři a juniorky (2004 - 2005) a v rozsahu závodění své věkové kategorie dorostenci a dorostenky (2006 - 2007), starší žáci a starší žákyně (2008 - 2009).

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, 10km chůze
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, 10km chůze

Technická ustanovení

Kladivo žen bude předsunuto na 9:30 z důvodu bezpečnosti a možnosti všech dlouhých hodů na hlavní ploše.

Štafety je potřeba PŘIHLÁSIT předem viz. zpravodaj řídících pracovníků.

Závodníky a závodnice v chůzi na 10km mužů a žen, která je v časovém pořadu ve 20.40 a 21.00 je potřeba PŘIHLÁSIT z důvodu zaznamenání do atletické kanceláře a započítání bodů z 2. kolo, které proběhne 22. 5. 2023 v Praze.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v průběhu utkání v tribuně u cíle. Porada vedoucích se uskuteční v 9.00 hod. v restauraci nad startem 100 m. Při zahájení technické porady obdrží vedoucí družstev od pořadatele dva výtisky přihlášky k provedení škrtů závodníků, kteří ke kolu nenastoupí, a označení závodníků, kteří nejsou v soutěžícím oddílu registrováni. Přihlášky štafet a případné požadavky na start závodníka v soutěži tzv. „mimo bodování“ se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou kartiček.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 8.5. 2023 do pátku 26. 5. 2023 do 20.00 hodin. 

Výdej startovních čísel

Závodníci startují se startovními čísly přidělenými jednotlivým družstvům řídícími soutěže ve zpravodaji před začátkem ligové soutěže. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu. V sektorech technických disciplín řídí rozcvičování rozhodčí. Není přípustné rozcvičování s náčiním (vrhy, hody) mimo prostor sektorů bez řízení rozhodčím! Porušení tohoto pravidla bude trestáno okamžitým vyloučením závodníka ze soutěže!

Kontrola náčiní

Závodníci mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole rozhodčímu na označeném místě ve skladu pod tribunou.

Svolavatelna

Prezentace závodníků proběhne vždy 15 min. před začátkem disciplíny v jednotlivých sektorech u vrchníků disciplín či u startéra.

Šatny

Šatny budou k dispozici za startem 100m a slouží pouze k převlečení. Nenechávejte si v šatnách cennosti, pořadatel za ně neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určují řídící soutěže.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (TP 8 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (TP 8.7).

Zdravotní služba

V průběhu utkání bude na stadionu přítomna zdravotní služba v prostoru cíle.

Časový pořad

neděle, 28.5.2023

Čas Disciplíny
09:30 kladivo 4kg Ž Finále
10:30 tyč Ž Finále dálka M Finále
10:50 kladivo 7,26kg M Finále
11:00 100 m Ž Rozběh
11:15 100 m M Rozběh
11:30 800 m Ž Finále výška M Finále
11:45 800 m M Finále
12:00 dálka Ž Finále
12:05 100m p 83,8 Ž Finále
12:10 disk 2kg M Finále
12:20 110m p 106,7 M Finále
12:35 100 m Ž Finále
12:50 100 m M Finále
13:00 výška Ž Finále
13:05 400 m Ž Finále
13:15 tyč M Finále
13:20 400 m M Finále
13:30 trojskok M Finále disk 1kg Ž Finále
13:35 3000 m Ž Finále
14:05 3000 m M
14:35 400m p 76,2 Ž Finále
14:50 400m p 91,4 M Finále koule 7,26kg M Finále oštěp 600g Ž Finále
15:00 trojskok Ž Finále
15:05 200 m Ž Finále
15:20 200 m M Finále
15:35 1500 m Ž Finále
15:50 1500 m M Finále
16:00 koule 4kg Ž Finále oštěp 800g M Finále
16:05 4x100 m Ž Finále
16:20 4x100 m M Finále
16:35 4x400 m Ž Finále
16:50 4x400 m M Finále
20:40 10km chůze Ž
21:00 10km chůze M

Stravování

V průběhu závodů bude možnost občerstvení v restauraci nad startem 100 m.

Parkování

Parkování možné v okolí stadionu.