1. kolo I. ligy mužů a žen, skupina C

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště

Datum

13.05.2023

Místo

Uherské Hradiště (Městský stadion Dany Zátopkové Uherské Hradiště, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Pavel Kunt 603 510 310 atletikauh@email.cz
Hlavní rozhodčí Lubomír Tomeček
Technický ředitel Ivan Ressler
Řídící soutěže družstev Miroslav Mařádek, Josef Šoba
Hlasatel Ivan Ressler
Časomíru zajišťuje Jiří Michalík
Výsledky zpracoval Kateřina Kuntová 603 579 619

Startují

ročníky 1933 - 2009
ročníky 1933 - 2009

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 10000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 10000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 10000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Hod kladivem bude předsunut před hlavním programem z důvodu bezpečnosti.

Hod kladivem, diskem a oštrěpem bude probíhat na hlavní ploše stadionu.

Vrh koulí bude probíhat na vyvýšené ploše za cílem.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 8:30 hodin v prostoru cíle.

Škrty na kladivo žen musí být nahlášeny do 9:15 h.

Porada vedoucích družstev v 9:30 v klubovně u startu 100 m.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 20.4. do 11.5. do 20:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy na prsou nebo na zádech.

Startovní číslo musí být uvedeno v přihlášce.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na přilehlých víceúčelových hřištích a travnaté ploše.

Kladiváři mají pouze 2 rozcvičovací pokusy na ploše.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v hangáru u startu na 1 500m.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu a jsou označeny cedulí "ŠATNY HOSTÉ".

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
 

Zdravotní služba

Je zajištěna po celou dobu konání závodu.

Časový pořad

sobota, 13.5.2023

Čas Disciplíny
09:30 kladivo 4kg Ž
10:00 10000 m M
10:15 kladivo 7,26kg M
10:30 tyč Ž dálka M oštěp 600g Ž
10:45 100 m Ž Rozběh
11:00 100 m M Rozběh
11:15 800 m Ž
11:30 800 m M výška M
11:45 100m p 83,8 Ž
12:00 110m p 106,7 M dálka Ž oštěp 800g M
12:15 100 m Ž Finále
12:30 100 m M Finále
12:45 400 m Ž
13:00 400 m M
13:15 3000 m Ž výška Ž tyč M
13:30 trojskok M koule 7,26kg M disk 1kg Ž
14:15 400m p 76,2 Ž
14:30 400m p 91,4 M
14:45 200 m Ž
15:00 200 m M trojskok Ž koule 4kg Ž disk 2kg M
15:15 1500 m Ž
15:30 1500 m M
15:45 4x100 m Ž
16:00 4x100 m M
16:15 4x400 m Ž
16:30 4x400 m M
19:00 chůze 10000m M chůze 10000m Ž

Stravování

Stánek v areálu stadionu a restaurace v Aquaparku naproti stadionu.

Parkování

Parkování pro autobusy na Studentském náměstí u Kauflandu, osobní automobily v přilehlých ulicích.

Upozorňujeme na příjezd přes Staré Město vzhledem ke konání motoristického závodu Slovácký okruh - sledujte aktuální dopravní info.