1. kolo II. ligy mužů a žen, skupina A

baner Bílina1

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Bílina

Datum

13.05.2023

Místo

Bílina (Stadion Čestmíra Dudy)

Vedoucí činovníci

Technický delegát ženy - Karel Šebelka 725 338 777 karelsebelka@seznam.cz
Technický delegát muži - Josef Holub 606 053 881 slsamg@seznam.cz
Ředitel závodu Alexandra Adlerová 602 770 626 atletika@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Rudolf Trubač
Časomíru zajišťuje AK Bílina - Milan Holcr 606 879 207 milan.holcr@seznam.cz
Výsledky zpracoval Milan Holcr 606 879 207 milan.holcr@seznam.cz

Startují

ročníky 1933 - 2009
ročníky 1933 - 2009

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 10000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 5000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 5000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící soutěže podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a poropozice závodu.

Hod kladivem se uskuteční na vrhačském sektoru za řekou.

Technická porada
Uskuteční se v prostorách restaurace U kádi od 9:30 hod. Porady se zúčastní ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící soutěží a jeden vedoucí družstva.

Prezentace
Bude probíhat u vrchníků disciplíny, konec prezentace je stanoven na 5 minut před zahájením disciplíny.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena na stadionu od 9:00 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 01.05.2023 do 11.05.2023 20:00.

Oddíly jsou povinny podat nejpozději dva dny před konáním utkání do 20:00 hodin na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) přihlášku ke kolu, která musí obsahovat seznam závodníků s uvedením příjmení, jména, startovního čísla, názvu přihlašované individuální soutěže.

Přihlášky štafet a případné požadavky na start závodníka v soutěži tzv. „mimo bodování“ se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (dále jen „kartičky“).

Výdej startovních čísel

Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech, ostatní na prsou.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v parku na Kyselce nebo na stezce podél řeky Bílina.

Kontrola náčiní

Závodníci mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v hangáru na stadionu.

Šatny

Šatny slouží pouze k převlečení, pořadatel za odložené věci nemůže nést odpovědnost.
Sprchy jsou k dispozici v šatnách.

 

Startovní listiny

Startovní listiny budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na stěně hangáru.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na stěně hangáru. Dále budou k dispozici On-Line na webu ČAS.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude přítomna na stadionu.

Časový pořad

sobota, 13.5.2023

Čas Disciplíny
08:00 chůze 5000m Ž chůze 5000m M
10:30 10000 m M Finále tyč Ž dálka M kladivo 7,26kg M oštěp 600g Ž
11:15 100 m Ž Rozběh
11:30 100 m M Rozběh výška M
11:45 800 m Ž Běh
12:00 800 m M Běh dálka Ž kladivo 4kg Ž oštěp 800g M
12:15 100m p 83,8 Ž Běh
12:30 110m p 106,7 M Běh
12:45 100 m Ž Finále
13:00 100 m M Finále
13:15 400 m Ž Běh výška Ž tyč M
13:30 400 m M Běh trojskok M koule 7,26kg M disk 1kg Ž
13:45 5000 m Ž Finále
14:15 400m p 76,2 Ž Běh
14:30 400m p 91,4 M Běh
14:45 200 m Ž Běh
15:00 200 m M Běh trojskok Ž koule 4kg Ž disk 2kg M
15:15 1500 m Ž Finále
15:30 1500 m M Finále
15:45 4x100 m Ž Běh
16:00 4x100 m M Běh

Stravování

Možnost občerstvení na tenisových kurtech nebo restaurace U kádi.

Parkování

Parkování je umožněno přímo u brány stadionu.