2. kolo II. ligy mužů a žen, skupina A

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl AC Slovan Liberec, z.s.

Datum

27.05.2023

Místo

Liberec (Atletický stadion SPORT PARK Liberec 7 Horní Růžodol)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Vít Zákoucký 728239500 atletika.lib@volny.cz
Hlavní rozhodčí Kateřina Nohýnková
Řídící soutěže družstev Josef Holub muži, Karel Šebelka ženy
Hlasatel Jiří Karban
Lékař Petr Jenka
Časomíru zajišťuje Mgr. Petr Jeřábek
Výsledky zpracoval Lenka Landová 722 738 090 atletika.lib@volny.cz

Startují

ročníky 1963 - 2009
ročníky 1963 - 2009

Muži a ženy (nar. 2002 a dříve), junioři a juniorky (2003 - 2004) a v rozsahu závodění své věkové kategorie dorostenci a dorostenky (2005 - 2006), starší žáci a starší žákyně (2007 - 2008).

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, 10km chůze
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, 10km chůze

Technická ustanovení

Hod kladivem pro obě kategorie proběhne na vrhačské louce u basebalového hřitě 300 m od stadionu.

Štafety je potřeba PŘIHLÁSIT předem viz. zpravodaj řídících pracovníků, tzn. do systému AK aspoň jednoho člena štafety předem a upřesnění na přihlašovacích kartičkách.

Závodníky a závodnice v chůzi na 10km mužů a žen, která je v časovém pořadu v 08:00 a 08:30 je potřeba PŘIHLÁSIT z důvodu zaznamenání do atletické kanceláře a započítání bodů z 2. kola, které proběhlo 22. 4. 2022 v Praha - Satalice

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v průběhu utkání v rozhlasové kabině uprostřed tribuny. Porada vedoucích družstev se uskuteční v 9:30 hod. na terase a uvnitř v místnosti A - Stylu nad střídačkami nad protilehlou rovinkou. 
Při zahájení technické porady obdrží vedoucí družstev od pořadatele 2 výtisky přihlášky k provedení škrtů závodníků, kteří ke kolu nenastoupí. Přihlášky štafet přes AK s jedním jménem a případné požadavky na start závodníka v soutěži tzv. „mimo bodování“ se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou kartiček.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 15.5. 2023 do čtvrtka 25.5. 2023 do 20.00 hodin. 

Do štafet přihlašujte rovněž na webu alespoň jednoho člena štafety. Upřesnění sestav štafet na kartičkách nejpozději po odběhnutí běhů na 200 m. 

Výdej startovních čísel

Startovní čísla byla přidělena jednotlivým družstvům řídícími soutěže ve zpravodaji před začátkem ligové soutěže. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu. V sektorech technických disciplín řídí rozcvičování rozhodčí. Není přípustné rozcvičování s náčiním (vrhy, hody) mimo prostor sektorů bez řízení rozhodčím! Porušení tohoto pravidla bude trestáno okamžitým vyloučením závodníka ze soutěže!

Kontrola náčiní

Závodníci mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole rozhodčímu na označeném místě v cílovém domku s nářadím.

Svolavatelna

Prezentace závodníků proběhne vždy 15 min. před začátkem disciplíny v jednotlivých sektorech u vrchníků disciplín či u startéra.

Šatny

Šatny budou k dispozici na tribuně zvlášt pro muže a ženy a slouží pouze k převlečení. Nenechávejte si v šatnách cennosti, pořadatel za ně neručí. Další možnost na protilehlé rovince pod A-Stylem v přízemí. Vchod od Svijanské haly (druhá ledová plocha).

Startovní listiny

Startovní listiny budou průběžně vyhlašovány hlasatelem.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určují řídící soutěže.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli a průběžně na webu atletika.cz výsledky. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz po skončení a zkontrolování výsledků.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (TP 8 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (TP 8.7).

Zdravotní služba

V průběhu utkání bude na stadionu v cílovém prostoru v automobilu přítomna Vodní záchranná služba Petr Jenka.

Časový pořad

sobota, 27.5.2023

Čas Disciplíny
08:00 10km chůze Ž
08:30 10km chůze M
09:30 Technická porada vedoucích družstev
10:30 tyč M dálka Ž kladivo 4kg Ž oštěp 800g M
10:45 100 m Ž Rozběh
11:00 100 m M Rozběh
11:15 800 m Ž Běh
11:30 800 m M Běh výška Ž
11:45 100m p 83,8 Ž Běh
12:00 110m p 106,7 M Běh dálka M kladivo 7,26kg M oštěp 600g Ž
12:15 100 m Ž Finále
12:30 100 m M Finále
12:45 400 m Ž Běh
13:00 400 m M Běh
13:15 3000 m Ž Běh výška M tyč Ž
13:30 trojskok Ž koule 4kg Ž disk 2kg M
13:40 5000 m M Běh
14:15 400m p 76,2 Ž Běh
14:30 400m p 91,4 M Běh
14:45 200 m Ž Běh
15:00 200 m M Běh trojskok M koule 7,26kg M disk 1kg Ž
15:15 1500 m Ž Běh
15:30 1500 m M Běh
15:45 4x400 m Ž Běh
16:00 4x400 m M Běh

Stravování

V průběhu závodů bude možnost občerstvení v restauracích v areálu SPORT PARK Liberec

Parkování

Parkování možné v okolí stadionu, u zadního vstupu do areálu.

Další informace

Hod kladivem pro obě kategorie proběhne na vrhačské louce u basebalového hřiště 300 m od atletického stadionu.

Na shledanou se těší                                 
                                       atleti AC Slovan Liberec, z.s.