2. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum

27.05.2023

Místo

Nové Město nad Metují (28.října 943, Nové Město nad Metují, 549 01)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Mgr. Šnajdr David 724080831 snajdrcpv@volny.cz
Předseda OV Šnajdr Libor
Ředitel závodu Mgr. Šnajdr David
Hlavní rozhodčí Břetislav Krčil 778412989 krcilb@seznam.cz
Řídící soutěže družstev Marek Josef, Kučerová Eva
Hlasatel Mgr. Tesař Pavel
Lékař ČČK
Hospodář Martinková Jana
Časomíru zajišťuje Ondřej Vít
Výsledky zpracoval Petr Čáp

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 1933 - 2003

V rozsahu závodění dle Soutěžního řádu ČAS a v souladu s předpisy pro ligová utkání mohou startovat i juniorské a dorostenecké kategorie a kategorie staršího žactva.

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, 10km chůze
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, 10km chůze

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící soutěže podle výkonnosti.

Prkno pro trojskok mužů ve vzdálenosti 11m, pro soutěž žen 9m. 
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěže v hodu kladivem a v hodu diskem se uskuteční na vrhačské louce vedle umělé travnaté plochy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 9:00 hodin v kavárně SK. Technická porada vedoucích družstev se uskuteční v 9:30 hod. ve stanu před sportovní halou.

Závodní kancelář bude v průběhu závodů pracovat v prostoru cíle.

Startovné

Startovné družstva přihlášená k ligové soutěži neplatí. Pouze schválení startující mimo bodování zaplatí pořadateli 200,- Kč za každý start. Takové startovné bude uhrazeno při prezentaci družstev v úvodu utkání.  

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 15.5. 2023 do čtvrtka 25.5.2023, 20:00 hod.

Výdej startovních čísel

Týmy použijí startovní čísla v rozsahu přiděleném jednotlivým družstvům v úvodu sezóny. Startovní čísla jsou uváděna současně s on-line přihláškou. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze výhradně mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na: ochozu stadionu, případně na umělé travnaté ploše. Rozcvičování v sektorech pro technické disciplíny těsně před soutěží výhradně za dozoru pověřeného rozhodčí.

 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garáži správní budovy při "dolním" vstupu do areálu.

Svolavatelna

Závodníci/ závodnice jsou povinni se hlásit nejpozději 10minut před zahájením příslušné disciplíny u startéra resp. vrchníka.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1.patře správní budovy.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli při vstupu na stadion.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli při vstupu na stadion. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: hlavní rozhodčí, řídící dané soutěže a ředitel závodu. V případě nutné alternace druhý řídící soutěže.

Zdravotní služba

V průběhu závodů bude přítomen zdravotní dozor ČČK.

Časový pořad

sobota, 27.5.2023

Čas Disciplíny
10:30 tyč Ž dálka M kladivo 7,26kg M oštěp 600g Ž
10:45 100 m Ž Rozběh
11:00 100 m M Rozběh
11:15 800 m Ž
11:30 800 m M výška M
11:45 100m p 83,8 Ž
12:00 110m p 106,7 M dálka Ž kladivo 4kg Ž oštěp 800g M
12:15 100 m Ž Finále
12:30 100 m M Finále
12:45 400 m Ž
13:00 400 m M
13:15 3000m p 76,2 Ž výška Ž tyč M
13:30 trojskok M koule 7,26kg M disk 1kg Ž
13:40 3000m p 91,4 M
14:00 400m p 76,2 Ž
14:15 400m p 91,4 M
14:30 200 m Ž
14:45 200 m M trojskok Ž koule 4kg Ž disk 2kg M
15:00 1500 m Ž
15:15 1500 m M
15:30 4x400 m Ž
15:45 4x400 m M
20:00 10km chůze Ž
21:00 10km chůze M

Stravování

Občerstvení možné v kavárně SK.

Parkování

 V těsné blízkosti stadionu je dostatek míst pro parkování. Autobusy výhradně na parkovišti u "horního" vstupu do areálu.