1. kolo II. ligy mužů a žen, skupina E

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

14.05.2023

Místo

Otrokovice (Stadion TJ Jiskra, Sport. areál 1297, Otrokovice)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Aleš Prudký 605155155 prudky11@seznam.cz
Ředitel závodu Bobál Pavel bobpa@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Ludmila Antošová
Technický ředitel Hruban Jan
Řídící soutěže družstev Petr Šíma a Aleš Prudký
Hlasatel Petřík Michal
Lékař Záchranná zdrav. služba petros.sim@seznam.cz
Časomíru zajišťuje TJ Jiskra Otrokovice remesovadom@seznam.cz
Výsledky zpracoval Dominika Remešová a F. Kotopulos remesovadom@seznam.cz

Startují

ročníky 1930 - 2009
ročníky 1923 - 2009

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 5000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 5000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v budově stadionu od 08.30 hodin v místnosti č. 3.

Škrty se provádí do 9.45 kdy bude zahájena porada vedoucích.

V průběhu závodu bude ZK pracovat v prostorách cíle.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 30.4. do 12.5.2023 do 20.00 hodin

Závodníci musí být přihlášeni s uvedenými startovními čísly!

Výdej startovních čísel

 Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo uvedené v přihlášce připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na přilehlé travnaté ploše u tenisvých kurtů a v sousedícím lesoparku.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostorách tribuny stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově stadionu, a to pro závodníky šatny č.2 a pro závodnice šatny č. 1. 

Šatny slouží pouze pro převlečení, nenechávejte zde cennosti, pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v průchodu stadionu na plochu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu stadionu na plochu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří:

řídící soutěže, hlavní rozhodčí a ředitel závodu

Zdravotní služba

Po celou dobu závodu bude přítomen vůz Zdravotnické služby s posádkou.

Časový pořad

neděle, 14.5.2023

Čas Disciplíny
09:30 porada rozhodčích
09:40 porada vedoucích družstev
09:50 chůze 5000m M Finále chůze 5000m Ž Finále
10:00 kladivo 7,26kg M Finále
10:15 110m p 106,7 M Běh
10:25 tyč Ž Finále dálka M Finále
10:30 100m p 83,8 Ž Běh výška Ž Finále
10:45 100 m M Rozběh
11:00 100 m Ž Rozběh kladivo 4kg Ž Finále
11:30 800 m M Běh
11:45 800 m Ž Běh dálka Ž Finále
12:00 100 m M Finále výška M Finále koule 7,26kg M Finále
12:10 100 m Ž Finále tyč M Finále oštěp 600g Ž Finále
12:25 5000 m M Finále
12:50 5000 m Ž Finále
13:00 koule 4kg Ž Finále
13:10 trojskok M Finále oštěp 800g M Finále
13:15 400 m M Běh
13:30 400 m Ž Běh
13:50 400m p 91,4 M Běh disk 1kg Ž Finále
14:10 400m p 76,2 Ž Běh
14:15 trojskok Ž Finále
14:30 200 m M Běh
14:45 200 m Ž Běh disk 2kg M Finále
15:10 1500 m M Finále
15:20 1500 m Ž Finále
15:30 4x100 m M Běh
15:45 4x100 m Ž Běh

Stravování

Restaurace U Zvona - areál Rekreační oblasti Štěrkoviště ( 527m)

Restaurace Lanáček - Sportovní areál ( 378 m)

Bufet na Stadionu - v místě konání závodu

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na parkovišti ve Sportovním areálu přímo u stadionu.

Akreditace, vstupenky

Vstupné je tentokrát zdarma, dobrovolné příspěvky na rozvoj mládežnické atletiky mohou diváci odevzdávat v Bufetu na Stadionu.