Chodovská tretra - Memoriál Libora Dočkala

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ŠAK Chodov, z. s.

Datum

07.05.2023

Místo

Chodov (Husova 1094)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Miloslav Zítka 607992873 atletikachodov@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Martin Horváth
Vedoucí ceremoniálu Renata Dočkalová
Hospodář Karel Matička
Časomíru zajišťuje Martin Voleman
Výsledky zpracoval Hana Heiserová

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2014 - 2016
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2014 - 2016
ročníky 2012 - 2013

V běhu na 5000m budou vyhodnoceny zvlášť kategorie veteránů a veteránek.

Závod na 5000m je zároveň Mistrovstvím Karlovarského kraje pro rok 2023.

Soutěže

Dorostenci 800 m, koule 5kg, disk 1,5kg
Dorostenky 800 m, koule 3kg
Atletická přípravka-hoši 60 m
Atletická minipřípravka-hoši 60 m
Atletická přípravka-dívky 60 m
Atletická minipřípravka-dívky 60 m
Junioři koule 6kg, disk 1,75kg
Muži 100 m, 300 m, 5000 m, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg
Ženy 100 m, 300 m, 5000 m, koule 4kg, disk 1kg
Žáci 60 m, 300 m, 800 m, výška, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, koule 2kg
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, výška, koule 3kg

Technická ustanovení

V dálce je účastnický limit 5,70m – výkon dosažený v roce 2021 !
Upozornění – V hodu diskem a vrhu koulí je soutěž OPEN mužů a žen. Pokud chtějí junioři a dorostenci házet diskem své hmotnosti, je třeba toto předem
nahlásit v závodní kanceláři.
Výsledek nebude započítán do celkového hodnocení mužů - OPEN a tyto kategorie nejsou vyhodnocovány.

300m - v závodě žáků a žaček nebude umožněn start mladších ročníků !!!!

5000m
Závod je pro registrované závodníky a závodnice atletických klubů Mistrovstvím
Karlovarského kraje v běhu na 5000m na dráze
- prezentace mužů bude ukončena v 15:00 hodin !
- muži budou dle počtu přihlášených a výkonnosti rozděleni do 2 běhů – rozdělení do běhů bude
oznámeno rozhlasem v 15:15 hodin
 

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí ředitel závodu a hlavní rozhodčí podle výkonnosti přihlášených závodníků.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Na ploše stadionu a dráze se mohou pohybovat pouze závodníci ! Není možný vstup trenérů a diváků na plochu.

Pro diváky je vyhrazen prostor výhradně vně atletickou dráhu!

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 09:00 hodin v areálu.

Startovné

STARTOVNÉ
(Chodovská tretra)
Zdarma: členové ŠAK Chodov, žactvo chodovských škol
a ZŠ Vintířov

Předem přihlášení závodníci a závodnice ( do pátku 5. května 2023  do 22:00 hodin)
 žactvo (2008 a mladší ) 70,- Kč/závodníka
ostatní (2007 a starší) 100,- Kč/disciplína

Přihlášky na místě v den závodu - nejpozději 60 minut před disciplínou:
cizí žactvo 150,- Kč/disciplína
ostatní 150,- Kč/disciplína
Startovné platí všichni, i pozvaní závodníci a
závodnice !

Klubům z Karlovarského kraje bude vystavena faktura za startovné, neplatí předem ani na místě. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 5.4.2023 do 5.5.2023 22:00hodin

Neregistrovaní atleti v závodě na 5000m výhradně e-mailem na atletikachodov@seznam.cz do čtvrtka 5.5.2023 22:00 hodin.

Výjímečné přihlášky na místě jsou možné za zvýšené startovné 150,- Kč za disciplínu.

 

Předškolní děti - ročník 2017 a mladší - startují v běhu na 100 m v 15:20 hodin. Neplatí startovné a není potřeba je přihlašovat předem, přijdou rovnou ke startérovi v zatáčce u garáží.

Rozcvičování

Při rozcvičování je nutné dbát bezpečnosti a pokynů pořadatele. Od 13:00 hodin do skončení soutěže v disku není možné rozcvičování na travnaté ploše stadionu !

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v budově stadionu.

Šatny

Šatny pouze pro převlečení jsou k dispozici v areálu stadionu.

Úschova věcí není možná a pořadatel nezodpovídá za odložené věci.

Do prostoru šaten a toalet je zákaz vstupu v tretrách.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 7.5.2023

Čas Disciplíny
10:00 koule 2kg Žkm koule 3kg Žcm
10:30 60 m EleZm Běh 01
10:50 60 m EleZ Běh 01 koule 3kg Žky koule 3kg Dky koule 4kg Ž koule 4kg Žci
11:10 60 m EleHm Rozběh
11:30 60 m EleH Rozběh
12:00 Vzpomínka na Libora Dočkala - zahájení Memoriálu Libora Doškala ve skoku dalekém
12:05 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh
12:10 dálka M
12:15 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh
12:30 60 m Žcm Rozběh disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
12:45 60 m Žkm Rozběh
13:00 60 m Žky Rozběh
13:10 60 m Žci Rozběh
13:25 výška Žky výška Žkm
13:30 60 m Žkm Finále disk 1kg Ž
13:35 60 m Žcm Finále
13:45 60 m Žky Finále
13:50 60 m Žci Finále
14:00 100 m Ž Rozběh koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
14:10 100 m M Rozběh
14:20 800 m Žkm Běh
14:25 výška Žci výška Žcm
14:30 800 m Žky Běh 800 m Dky Běh
14:40 800 m Žcm Běh
14:50 800 m Žci Běh 800 m Dci Běh
15:00 100 m Ž Finále
15:05 100 m M Finále
15:15 100 minižactvo
15:25 300 m Žky Běh 1
15:30 300 m Ž Běh
15:40 300 m Žci Běh 1
15:50 300 m M Běh
16:00 5000 m M Běh
17:00 5000 m Ž Běh

Stravování

V areálu bude otevřen bufet s drobným občerstvením.

Parkování

Parkování je možné na parkovištích a ulicích v okolí stadionu.

Upozorňujeme, že je nutné dodržovat při parkování předpisy v silniční dopravě.

U vjezdu do areálu prodejny Penny je nutné neblokovat možnost zásobování. Parkující vozidla budou řešena Městkou policií.

Další informace

Závod ve skoku dalekém mužů je memoriálem Libora Dočkala.

Závod na 100m mužů je memoriálem Petra Bernata.

Předškolní děti - ročník 2017 a mladší - startují v běhu na 100 m v 15:20 hodin. Neplatí startovné a není potřeba je přihlašovat předem, přijdou rovnou ke startérovi v zatáčce u garáží.

Závody na 60m předžactva , 800m žactva a dorostu jsou zařazené do Běžeckého poháru mládeže Karlovarského kraje pro rok 2023, závod na 5000m je zařazen do HOPR běžecké ligy Karlovarského kraje.

Chodovská tretra – peněžité prémie
Při překonání rekordu mítinku náleží novému rekordmanu(ce) prémie ve výši
1000,-Kč.
 Dálka mužů :
1. místo = 1000,-Kč 2.místo = 700,-Kč 3.místo = 500,-Kč
V ostatních di sciplínách mužů a žen budou vypláceny odměny nejlepším ve výši:
1. místo = 700,-Kč
2. místo = 500,-Kč
3. místo = 300,-Kč

V běhu na 5000m ve veteránských kategoriích mužů 40-49 let, 50-59 let a nad 60 let budou finanční odměny ve výši 300-200-100 Kč, stejně jako ve veteránské kategorii žen nad 35 let.

Pokud se veterán nebo veteránka umístí v absolutním pořadí do 3. místa, získává tu finanční odměnu, která je pro něj výhodnější.


V plné výši pokud dosáhnou závodníci(ce)následujících výkonů:
100m – muži (11,10) ženy (12,70)
5000m - muži (15:40,00) ženy (18:15,00)
dálka - muži (6,30)
výška - muži (200cm) ženy (170cm)
disk - muži (50,00) ženy (45,00)
koule - muži (16,00) ženy (13,00)
Při nesplnění vypsaných výkonnostních limitů se odměny vyplácí pouze
do výše 50% vypsané částky.
Peněžité odměny se vyplácí s podmínkou účasti minimálně 5 závodnic, závodníků
v dané disciplíně. Pořadatel má právo finanční částky snížit v případě malého počtu
startujících nebo výrazného nesplnění výk.limitu, případně udělit odměnu za výborný výkon i dalším závodníkům,
Pozvaným závodníkům (závodnicím) a medailistům z M ČR dospělých v letech
2022 může být po předchozí dohodě s ředitelem závodu vyplacen příspěvek
na dopravu až do výše 500,-Kč na osobu. Není nárokový!!!

Závod je podpořen grantem Města Chodov