Oblastní Mistrovství družstev mladšího žactva - skupina C - 3. kolo

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub ŠAK Chodov, z. s.

Datum

24.05.2023

Místo

Chodov

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Miloslav Zítka 607992873 mzitka@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Martin Horváth
Časomíru zajišťuje Martin Voleman
Výsledky zpracoval Hanka Heiserová 607992873 mzitka@centrum.cz

Startují

ročníky 2010 - 2013
ročníky 2010 - 2013

 

Startují mladší žáci a mladší žákyně družstev, přihlášených do krajského přeboru družstev. 

Ostatní žáci a žákyně mohou startovat mimo soutěž.

V kategorii mladších žáků a žákyň může startovat i předžactvo ročníků 2012-2013. Start mladších ročníků není povolen.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 300 m, 600 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 600 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Disciplíny :

mladší žáci a žákyně - 60m, 300m, 600m, 60m překážek, výška, dálka, koule, míček, 4x60m

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závodníci mimo soutěž nemají právo postupu do  finálových pokusů v technických disciplínách.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru stadionu od 14:30 hodin. 

Na místě jsou možné jen škrty přihlášených závodníků.

Startovné

Startovné řádně přihlášená družstva za své závodníky neplatí. 

Závodníci mimo soutěž uhradí pořadateli 100,- Kč za každý start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.5. do úterý 22.5.2023 do 22:00 hodin

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel pro běh na 600m bude probíhat při prezentaci u startéra. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno na prsou a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici pouze na převlečení. Za odložené věci pořadatel nenese odpovědnost.

Do prostoru šaten a sociálního zařízení není dovolen vstup v tretrách.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: ředitel závodu, hlavní rozhodčí, řídící pracovník

Časový pořad

středa, 24.5.2023

Čas Disciplíny
16:00 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh 01 výška Žcm Finále koule 2kg Žkm Finále
16:10 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh 01 dálka Žcm Finále
16:25 600 m Žcm Běh 01
16:30 koule 3kg Žcm Finále kriket Žkm Finále
16:35 600 m Žkm Běh 01
16:40 výška Žkm Finále
16:55 60 m Žcm Běh 01
17:10 60 m Žkm Běh 01
17:15 kriket Žcm Finále
17:20 dálka Žkm Finále
17:25 300 m Žcm Běh 01
17:40 300 m Žkm Běh 01
18:00 4x60 m Žcm Běh 01
18:10 4x60 m Žkm Běh 01

Stravování

V prostoru stadionu bude k dispozici bufet s drobným občerstcením.

Parkování

Parkování je možné v přilehlých ulicích a parkovištích při dodržení všech předpisů. Špatně zaparkovaná vozidla budou řešena MP.