Mistrovství Karlovarského kraje předžactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Školní atletický klub Chodov, z. s.

Datum

23.09.2023

Místo

Chodov (Husova 1094)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Miloslav Zítka 607992873 mzitka@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Martin Horváth
Vedoucí ceremoniálu Renata Dočkalová
Hospodář Karel Matička
Časomíru zajišťuje ŠAK Chodov 607 992 873
Výsledky zpracoval Hana Heiserová

Startují

ročníky 2014 - 2015
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2014 - 2015
ročníky 2012 - 2013

Startují pouze atleti registrovaní v ČAS!!     

Prezentace závodníků bude ukončena v 09:45 hodin.

Přihlášky a upřesnění štafet je možné do 14:00 hodin na předepsaných, čitelně vyplněných kartičkách

Není možná účast závodníků z klubů mimo Karlovarský kraj.

Soutěže

Atletická přípravka-dívky 60 m, 150 m, 600 m, 60m p 106,7, 4x60 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 150 m, 600 m, 60m p 106,7, 4x60 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-hoši 60 m, 150 m, 600 m, 60m p 106,7, 4x60 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 150 m, 600 m, 60m p 106,7, 4x60 m, dálka, kriket

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Start jednotlivce je omezen na 3 individuální disciplíny a štafetu. Všechny běhy se běží jako finálové.

Ve  skoku dalekém a hodu míčkem  má každý závodník tři pokusy,

U překážkových běhů je  výška překážek 40cm pro ročníky 2014 a 2015 a výška 50cm pro ročníky 2012 a 2013.

Všechny starty jsou bez použití startovních bloků.

Časový pořad je informativní, pořadatel si vyhrazuje právo na případné úpravy a posuny časů!

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 09:30 hodin na stadionu. Možné jsou jen odhlášky a přihlášení štafet.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 27.8.2023 do 21.9.2023 do 24:00 hodin.

Přihlášky na místě nejsou možné, při prezentaci budou zpracovány pouze odhlášky.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží závodníci na 600m při prezentaci na startu závodu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici na stadionu pro převlečení. 

Za odložené věci v šatnách pořadatel neručí !  

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u vstupu na stadion. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Vyhlášení výsledků s předáním medailí po jednotlivých ročnících bude probíhat průběžně.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna.

Časový pořad

sobota, 23.9.2023

Čas Disciplíny
10:30 60m p 106,7 EleHm Běh dálka EleDm Finále
10:45 60m p 106,7 EleDm Běh kriket EleHm Finále
11:00 60m p 106,7 EleH Běh
11:15 60m p 106,7 EleD Běh
11:30 60 m EleHm Běh dálka EleD Finále
11:45 kriket EleDm Finále
11:50 60 m EleH Běh
12:30 60 m EleDm Běh dálka EleHm Finále
12:45 kriket EleH Finále
12:50 60 m EleD Běh
13:10 600 m EleHm Běh
13:20 600 m EleH Běh
13:30 600 m EleDm Běh dálka EleH Finále
13:40 600 m EleD Běh
13:45 kriket EleD Finále
14:00 150 m EleHm Běh
14:15 150 m EleH Běh
14:30 150 m EleDm Běh
14:45 150 m EleD Běh
15:10 4x60 m EleHm Běh
15:25 4x60 m EleH Běh
15:40 4x60 m EleDm Běh
15:55 4x60 m EleD Běh

Stravování

V areálu bude k dispozici bufet s nápoji a drobným občerstvením.

Parkování

Parkování je možné v přilehlých ulicích a parkovišti na sídlišti naproti stadionu.

Důrazně upozorňujeme na nutnost dodržování pravidel silničního provozu, auta zaparkovaná na místech, kde to není možné, budou řešena Městskou policií. 

Další informace

V každém ročníku budou odměněni první tři atleti medailemi.

Vstup na plochu je umožněn jen trenérům v klubovém oblečení !