Cena Atletické Akademie ZK pro střední školy

loga

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletická akademie Zlínského kraje, z.s.

Datum

09.03.2023

Místo

Otrokovice (Městská sportovní hala Otrokovice, Mánesova zul. 1584)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Aleš Prudký 605155155 prudky11@seznam.cz
Vedoucí projektu Jakub Hřib
Předseda OV Lukáš Vojtek
Ředitel závodu Jakub Hřib
Hlavní rozhodčí Martina Slívová
Časomíru zajišťuje TJ Jiskra Otrokovice
Výsledky zpracoval Dominika Remešová remesovadom@seznam.cz

Startují

ročníky 2003 - 2007
ročníky 2003 - 2007

Startují žáci Středních škol a učilišť , podle kategorií jako ve Středoškolském poháru na dráze. Tedy ročníky narození 2003 - 2007

Soutěže

Juniorky 40 y, 40y p, výška, dálka, koule 3kg, koule 4kg
Junioři 40 y, 40y p, výška, dálka, koule 5kg, koule 6kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěží se bez použití treter v hladké sálové obuvi.  ( z důvodu rovných podmínek mezi žáky a studenty - žakyněmi a studentkami jednotlivých škol).

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v  MSH od 08.20 hodin .

Startovné

Startovné je stanoveno takto:

800,- Kč za celou školu, nebo 150,- Kč za jednoho závodníka, závodnici ( bez omezení startů).

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 20.2. 2023 do 07.3. 2023 do 16:00, 

Neregistrovaní závodníci a žáci škol, zahraniční studenti se přihlašují nam mail: prudky11seznam.cz , ve formátu: jméno, příjmení rok narození, škola nebo oddíl (klub)

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu, dle pokynů pořadatele.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v MSH, a to pro závodníky šatny č. 2 a 4 a pro závodnice šatny č. 1 a 3 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v hale.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale.Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: ředitel závodu, technický delegát, hlavní rozhodčí

Zdravotní služba

Bude přítomna po dobu konání závodů v prostorách haly.

Časový pořad

čtvrtek, 9.3.2023

Čas Disciplíny
09:45 Zahájení 1. ročníku
10:00 40 y Jři Rozběh
10:15 40 y Jky Rozběh výška Jři Finále koule 3kg Jky Finále koule 4kg Jky Finále
10:30 dálka Jky Finále
11:15 40 y Jři Finále
11:30 40 y Jky Finále
11:45 výška Jky Finále dálka Jři Finále koule 5kg Jři Finále koule 6kg Jři Finále
12:30 40y p Jky Finále
12:45 40y p Jři Finále
13:15 Slavnostní vyhlášení a zakončení

Stravování

Restaurace Lanového centra naproti hale.

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na parkovištích před SH.

Další informace