KP v přespolním běhu všech kategorií OPEN

Logo NVCEL barevní

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Nová Včelnice, z.s.

Datum

25.03.2023

Místo

Nová Včelnice (Školní 372, 378 42 Nová Včelnice (areál okolo atletického stadionu))

Vedoucí činovníci

Technický delegát Václav Tipka, Pavel Fleischmann
Ředitel závodu Marek Strnad 724 094 914 statika.strnad@gmail.com
Hlavní rozhodčí Ing. Monika Tipková
Lékař Veronika Strnadová
Výsledky zpracoval Zdeněk Brus

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2014
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2014

Soutěže

Dorostenci Přespolní běh
Dorostenky Přespolní běh
Atletická přípravka-hoši Přespolní běh
Atletická minipřípravka-hoši Přespolní běh
Atletická přípravka-dívky Přespolní běh
Atletická minipřípravka-dívky Přespolní běh
Juniorky Přespolní běh
Junioři Přespolní běh
Muži Přespolní běh
Ženy Přespolní běh
Žáci Přespolní běh
Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh
Žákyně Přespolní běh

Technická ustanovení

V rámci mistrovství startují muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně a přípravka z jihočeských atletických klubů/oddílů, kteří jsou registrováni v ČAS.

Závodníci z jiných krajů i neregistrovaní závodníci mohou startovat v rámci otevřeného závodu.

Minipřípravka /2014-2020/ startuje v rámci vložených závodů. Závodníci ročníku 2014 startující v mistrovském závodu kategorie přípravek v rámci KPD již nemohou startovat ve vloženém závodu minipřípravek.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, které v den soutěže není starší než jeden rok. Za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají kluby/oddíly.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Otevřena v den závodu od 9:30 hodin do ukončení závodu ve vyhrazeném prostoru poblíž startu.

Startovné

Registrovaní závodníci z Jihočeského kraje: 70 Kč za závodníka

Závodníci z jiných krajů a neregistrovaní: 140 Kč za závodníka

Vložené závody minipřípravek: zdarma

Hradí se v hotovosti u hospodáře závodu v závodní kanceláři při prezentaci.

Přihlášky

Do mistrovských závodů podávají atletické kluby/oddíly pouze prostřednictvím AK na webové stránce ČAS: www.atletika.cz a to do čtvrtka 23. 3. 2023 do 20:00. Závodníci z jiných krajů uvedou do přihlášky MS.

Přihlášky u neregistrovaných závodníků a ve vložené kategorii minipřípravek se zasílají na e-mail vedoucího závodní kanceláře: ZBrus@seznam.cz do čtvrtka 23. 3. 2023 do 20:00.

Dle rozhodnutí TD Václava Tipky nejsou možné dohlášky do KP v den závodu.

Výjimečně se v den závodu mohou dohlásit neregistrovaní závodníci, závodníci MS a minipřípravky, a to nejpozději 1,5 h před startem příslušné kategorie.

Poznámka pro účastníky KPD přípravek

KP v přespolním běhu je zároveň 1. kolo KPD přípravek.

Veškeré informace obdrží oddíly ve zpravodaji od TD přípravek Pavla Fleischmanna.

Výdej startovních čísel

Závodníci se musí odprezentovat nejpozději hodinu před startem svého závodu v závodní kanceláři, kde obdrží startovní číslo.

Každý závodník musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno na hrudi.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na trati (mimo konání závodů) a v okolí stadionu.

Z technických důvodů není možné rozcvičování na atletické dráze.

Šatny

Šatny a sprchy jsou k dispozici u stadionu. Pořadatel neručí za věci uložené v šatnách.

Pro závodníky bude poblíž startu připraven stan určený pro převlečení těsně před závodem a bezprostředně po něm.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v areálu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Tituly a ceny

V jednotlivých kategoriích krajského mistrovství, ve kterých nastoupili minimálně 3 soutěžící z 2 atletických klubů/oddílů, získávají závodníci na prvním až třetím místě medaili a diplom (v kategorii přípravek i závodníci na čtvrtém a pátém místě).

Ve vložených závodech minipřípravek odmění pořadatel prvních pět závodníků a závodnic.

Vyhlašování

První blok vyhlášení výsledků se uskuteční po skončení vloženého závodu minipřípravek, další vyhlašování budou probíhat průběžně po skončení závodů jednotlivých kategorií.

Časový pořad

sobota, 25.3.2023

Čas Disciplíny
11:00 Přespolní běh EleH
11:15 Přespolní běh EleZ
11:30 Přespolní běh Žcm Finále
11:45 Přespolní běh Žkm Finále
12:00 Přespolní běh EleHm
12:10 Přespolní běh EleZm
12:30 1. blok vyhlášení vítězů
12:40 Přespolní běh Žky Finále
13:00 Přespolní běh Žci Finále
13:20 Přespolní běh Dci Finále
13:40 Přespolní běh Dky Finále
14:10 Přespolní běh Jři Finále Přespolní běh M Finále
14:40 Přespolní běh Jky Finále Přespolní běh Ž Finále

Stravování

Možnost občerstvení v bufetu vedle hlavní tribuny.

Parkování

Parkování je možné na parkovišti u tělocvičny. Prosíme závodníky a jejich doprovod, aby neparkovali na přilehlé silnici v blízkosti běžeckých tratí.

Další informace

Charakter a povrch tratí: 

Tratě jsou mírně zvlněné s převážně travnatým povrchem.

Užití treter je na zvážení každého závodníka, jelikož všechny okruhy zahrnují přeběh asfaltové komunikace.

Okruhy

Modrý okruh: 500 m, Žlutý okruh: 900 m, Růžový okruh: 1200 mTrasy budou za použití měřícího kolečka vykolíkovány tak, aby vzdálenosti přesně odpovídaly. (Vizte mapu a rozpis kategorií níže či "zde".)

Ostatní

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou úpravu časového pořadu.

S ohledem na počet přihlášených v juniorských kategoriích a kategoriích dospělých má TD právo na sloučení kategorií pro možnost vyhlášení vítěze mistrovského závodu.

Kategorie-001 MapaKPJ