KP ve vícebojích (starší žactvo - dospělí) - OPEN + vložené závody (víceboj ml. žactvo 29.4.2023)

Logo NVCEL barevní

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Nová Včelnice, z.s.

Datum

29.04.2023 - 30.04.2023

Místo

Nová Včelnice (Atletický stadion Josefa Jelínka, Školní 372, Nová Včelnice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Václav Tipka 728 645 620
Ředitel závodu Gysel Urs 602 710 306 ugysel@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Lucie Plešáková
Lékař Strnadová Veronika
Časomíru zajišťuje Brus Zdeněk
Výsledky zpracoval Leitgebová Barbora

Startují

ročníky 1953 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1953 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2013

Vložený závod kategorie mladších žáků a žákyň není krajským přeborem, ten se pro ně koná v sobotu 23. září 2023 ve Veselí nad Lužnicí.

Soutěže

Dorostenci desetiboj
Dorostenky sedmiboj
Juniorky sedmiboj
Junioři desetiboj
Muži desetiboj
Ženy sedmiboj
Žáci devítiboj
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj
Žákyně sedmiboj

Technická ustanovení

Základní výšky ve skoku o tyči a ve skoku vysokém určí technický delegát.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v sobotu 29. 4. 2023 od 11:30 hodin a v nedělí 30. 4. 2023 od 9:00 v prostoru vedle cíle.

Startovné

Pětiboj: 250,- Kč, u závodníků z jiných krajů 500,- Kč
Sedmiboj, devítiboj, desetiboj: 350,- Kč, u závodníků z jiných krajů 700,- Kč

Ceny
První tři v rámci KP v každé kategorii obdrží diplom a medaile (pouze v případě, že do první disciplíny příslušného víceboje nastoupí minimálně 3 závodníci z minimálně dvou oddílů). Závodníci z jiných krajů startují bez nároku na zisk medaile a diplomu.
První tři v každé kategorii (bez ohledu na krajskou příslušnost) obdrží pohár.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do čtvrtka 27. 4. 2023 do 20:00 hodin. Dohlašování do krajského přeboru v den závodu není možné. Přihlášky do závodů OPEN prosíme podat přes webové stránky ČAS a označit MS, případně se lze přihlásit na místě nejpozději hodinu před závodem.

Organizátor si vyhrazuje možnost změnit časový pořad či případně omezit počet startujících.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Kontrola náčiní je otevřená 29. 4. 2023 12:00-13:00 a 30. 4. 2023 9:00-10:00.

Svolavatelna

Prezentace v závodní kanceláři nejpozději do 30 min. před startem první disciplíny příslušné kategorie.

Šatny

Šatny a sprchy jsou k dispozici u stadionu. Pořadatel neručí za věci uložené v šatnách.

Časový pořad

sobota, 29.4.2023

Čas Disciplíny
13:00 pětiboj Žcm
13:30 sedmiboj Žky
13:40 devítiboj Žci
13:50 sedmiboj Ž sedmiboj Jky sedmiboj Dky
14:00 desetiboj M desetiboj Jři desetiboj Dci
14:15 pětiboj Žkm

neděle, 30.4.2023

Čas Disciplíny
10:00 sedmiboj Ž sedmiboj Jky sedmiboj Dky desetiboj M desetiboj Jři desetiboj Dci
10:30 devítiboj Žci
10:45 sedmiboj Žky

Stravování

Možnost občerstvení u stadionu.

Možnosti ubytování


Ubytovna Athéna

Adresa Školní 372, 378 42 Nová Včelnice
Web https://www.e-pobyty.cz/athena-003101/
Telefon
Email starosta@vcelnice.cz
Poznámka Pořadatel nezajišťuje ubytován. U stadionu je ubytovna Athéna s omezenou kapacitou, kterou provozuje město Nová Včelnice.

Další informace

Detailní časový pořad viz také https://jckas.cz/jckas/soutezni-rad?download=842:kp-ve-vicebojich-starsi-zactvo-dospeli-open-vlozene-zavody-viceboj-ml-zactvo-29-4-2023

Detailní časový pořad